Merkstrategen Marijke Tadema en Femke Pluijm bundelen hun krachten om het MKB te helpen in de transitie naar een duurzaam merk. Beide strategen werkten jarenlang voor organisaties in de nieuwe economie; een markt waarin ecologie, sociologie en economie gelijkwaardig meewegen. Nu gaan ze zich richten op organisaties in de transitie van de oude naar de nieuwe economie. Femke Pluijm (Rewild Branding) en Marijke Tadema (Marijke Tadema) bundelen hun krachten in een nieuw bedrijf, Duurzame Merkstrategie, om MKB Nederland te faciliteren in de transitie naar een duurzaam bedrijf én duurzaam merk. 

Uitdagingen in de transitie voor MKB+ bedrijven

Hoewel de transitie op gang lijkt te komen en meer bedrijven verduurzamen, worstelen veel van hen nog met het vinden van hun rol in het klimaatvraagstuk. “Het is bij veel organisaties een complex vraagstuk waarbij een tekort aan kennis, tijd en mensen vaak de ontwikkelingen afremt” deelt Marijke Tadema. De twee merkstrategen zien een kans om de transitie te versnellen en interviewden 10 MKB+ bedrijven over de uitdagingen, de kansen, de afremmers en de accelerators die op hun pad komen op weg naar de nieuwe economie. Femke Pluijm ziet een duidelijke uitdaging naar voren komen in het onderzoek: “De ervaring en dit onderzoek laten zien dat organisaties regelmatig de eerste stappen richting duurzame bedrijfsvoering hebben genomen, maar moeite hebben met het vinden van hun rol en positionering in de nieuwe economie. Daarbij weten ze vaak niet hoe ze deze nieuwe strategie moeten communiceren naar alle stakeholders toe.”

De angst en het aanpakken van greenwashing

Greenwashing komt voor wanneer bedrijven in hun marketing claimen milieubewust te zijn, terwijl hun acties dit niet aantonen. “Wanneer we met bedrijven spreken over duurzaamheid in combinatie met marketing, zien we veelal de angst voor greenwashing terug. Maar juist door het bouwen van een duurzaam merk waarbij impactstrategie en merkstrategie op één lijn liggen en de juiste communicatie plaatsvindt naar alle stakeholders, werkt het greenwashing tegen.” stelt Marijke Tadema. “We dienen duurzaamheid niet op te lossen met technische quick fixes, we dienen ons narratief te veranderen. Dat is precies waarin merk- en marketingstrategen een grote rol kunnen spelen. Door duurzaamheid in de merkkern van het bedrijf op te nemen werkt het als kapstok voor alle huidige en toekomstige keuzes die je met een organisatie zal maken.” deelt Femke Pluijm.

Verandering van binnenuit

Met Duurzame Merkstrategie kiezen de strategen voor een heel andere aanpak dan we tot nu toe zagen. Waar we veelal bedrijven tegenkomen die impact- en merkstrategie loskoppelen, combineert Duurzame Merkstrategie dit. Door dit op elkaar af te stemmen creëren ze een kompas waarin alle stakeholders worden meegenomen en daarmee de transitie naar een duurzaam bedrijf én merk versnellen.

Met Duurzame Merkstrategie ligt de focus op verandering van binnenuit. “Een aanpak die past bij de feminiene kant van werken.” stelt Femke Pluim. “Het bedrijfsleven wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Dat zie je ook in de manier waarop bedrijvigheid wordt gedreven. Korte termijn visie en technische quick fixes hebben ons ver gebracht, maar zorgen niet voor de toekomstbestendigheid van een organisatie. Daarom is het zo belangrijk dat meer vrouwen op strategisch niveau betrokken worden. Zij brengen lange termijn visie, maatschappelijke impact en stakeholders binding samen in hun keuzes.”

De nieuwe economie

De nieuwe economie is een markt waarin economie, ecologie en sociologie gelijkwaardig optreden. Het omarmt de visie dat wanneer grondstoffen, werknemers, partners en klanten floreren, de organisatie ook floreert. Marijke Tadema: “Om deze manier van denken toe te passen op je bedrijf heb je een stevig fundament, heldere kaders en een uitgestippeld pad nodig. Duurzame Merkstrategie faciliteert bedrijven in dit proces en bouwt een fundament en kompas naar een duurzaam merk in de nieuwe economie. “