Meerderheid Tweede Kamer voor verduurzaming bij Defensie

Tweede Kamerlid Salima Belhaj heeft met haar initiatiefnota stappen gezet voor meer duurzaamheid bij Defensie. Het ministerie gaat de eigen organisatie, gebouwen en haar aankopen verduurzamen. De plannen zijn met ruime steun in de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen. 

Met deze voorstellen van D66 gaat de staatssecretaris aan de slag:

 • Plan van aanpak
  In het voorjaar van 2019 ontvangt de Tweede Kamer een plan van aanpak hoe de staatssecretaris de doelstellingen voor de overgang naar schone energie bij Defensie gaat realiseren.
 • Stand van zaken
  In de jaarverslagen van Defensie zal voor het eerst inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van zaken is van deze duurzame doelstellingen. Zo kan de Tweede Kamer goed controleren wat er terecht is gekomen van de gemaakte afspraken.
 • Aanbestedingseis
  Duurzaamheid zal voortaan een onderdeel zijn van de eisen die gesteld worden bij de aankoop van materieel.
 • Koploper
  Energiereductie is op dit moment geen prioriteit bij de innovatiestrategie van Defensie. Dit gaat veranderen. Defensie zal een leidende rol spelen in het stimuleren van duurzame samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten, zoals TNO.

Veiligheid vergroten

Een belangrijk doel van de initiatiefnota van Belhaj is de veiligheid op missies vergroten, door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Staatssecretaris Visser van Defensie gaf tijdens de bespreking van de initiatiefnota op 21 september 2018 aan deze doelstelling volledig te ondersteunen:

“Wij hebben het nodig om ervoor te zorgen dat wij ons fossiele verbruik wat terugdringen, vooral bij de missie-inzet, omdat je daarmee risico’s beperkt — dat onderschrijf ik dus volledig — en bij de gewone vredesbedrijfsvoering om de kosten naar beneden te krijgen.”

Risico’s beperken

Alleen al bij het transport van brandstof op missies zijn de risico’s groot voor het personeel van Defensie. De brandstof moet bijvoorbeeld in konvooien van een haven naar een legerbasis vervoerd worden. Onderweg nemen de risico’s op aanvallen van vijandige groepen toe. Hierdoor is het noodzakelijk brandstoftransporten te beschermen. Dit zet levens op het spel en het kost capaciteit die op andere plekken ook hard nodig is. Belhaj: “Minder afhankelijkheid van fossiele energie maakt een missie veel veiliger. Ik ben blij dat deze doelstelling ook door de staatssecretaris als stip op de horizon wordt gezien.”

Share Button