Meerderheid ondernemers wil een CO2-heffing

Ruim zes op de tien ondernemers (62%) uit het midden- en kleinbedrijf, vindt dat bedrijven moeten betalen voor de CO2 die zij uitstoten. De heffing moet gelden voor de gehele CO2-uitstoot, naar rato van de omvang van de uitstoot. Een meerderheid van de ondernemers (58%) denkt dat een heffing, waarvan de opbrengst terecht komt bij bedrijven die verduurzamen, leidt tot meer innovatie. Dit blijkt uit een peiling onder ondernemers, in opdracht van Natuur & Milieu.

Het midden- en kleinbedrijf (2-249 werknemers) van Nederland is overwegend positief over de energietransitie. Meer dan de helft van de ondernemers ziet de energietransitie als een positieve ontwikkeling die hen kansen oplevert. Zowel op het terrein van innovatie als werkgelegenheid. Voor grote bedrijven (50-249 werknemers) is dit percentage nog hoger (innovatie 74%, werkgelegenheid 70%). ‘Deze peiling laat zien dat ondernemers de energietransitie met optimisme tegemoet zien. Een boodschap die een politicus als muziek in de oren moet klinken. Bedrijven willen aan de slag, als de politiek laat zien te staan voor eerlijk klimaatbeleid’, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu.

Meer werkgelegenheid

Van een CO2-heffing liggen bedrijven niet wakker. 7 op de 10 respondenten maakt zich geen zorgen over een verlies aan banen, als gevolg van de heffing. Bijna een kwart denkt zelfs dat een CO2-heffing juist banen oplevert. Het merendeel van de ondernemers vindt dat een bedrijf moet betalen voor iedere ton die zij uitstoot. 73% van de ondervraagden is het er niet mee eens dat grootverbruikers nu vrijstelling krijgen op hun energiebelasting: de lasten moeten eerlijk worden verdeeld. Een verstandige CO2-heffing brengt een eerlijke verdeling dichterbij.

Klimaatakkoord

De onderhandelingen over het Klimaatakkoord naderen de slotfase. De invoer van een CO2-heffing is één van de meest besproken onderdelen. Milieuorganisaties, waaronder Natuur & Milieu pleiten voor een milde heffing, waarvan de opbrengst bestemd is voor verduurzaming van de industrie. Gecombineerd met een boete voor bedrijven die zich niet aan de afspraken houden en onverminderd blijven uitstoten. ‘We zijn blij dat er bij het midden- kleinbedrijf, de banenmotor van Nederland, steun is voor deze oplossing. Eerlijk klimaatbeleid biedt kansen voor iedereen. Voor groot-, midden- en kleinbedrijf. We hopen dat Den Haag pal achter heel ondernemend Nederland gaat staan’, aldus Van Tilburg

Share Button