Ruim 100 middelgrote en grote Groninger bedrijven gingen in 2018 actief aan de slag met energiebesparingsmaatregelen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Energieadviseurs en toezichthouders van de gemeente Groningen schreven ruim 500 bedrijven aan, waarvan het merendeel inmiddels een energiebesparingsplan opstelt. Dat is ook nodig want dit jaar moeten bedrijven in het kader van de informatieplicht vóór 1 juli melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen. 

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Met het nieuwe coalitieakkoord vraagt de gemeente hiervoor ook een stevige bijdrage van het bedrijfsleven. ”Daarom zijn we heel actief in gesprek met bedrijven, organisaties en instellingen,” zegt Philip Broeksma, wethouder Energietransitie. “De resultaten laten een grote bereidheid om een bijdrage te leveren aan de energietransitie zien.” Broeksma benadrukt dat er nog veel moet gebeuren om het doel te halen. Dit jaar benadert de gemeente nog eens 900 bedrijven.

Ledverlichting

Wettelijk gezien moeten bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, een plan van aanpak opstellen met daarin alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen (informatieplicht). Eén van de grootste kansen die veel ondernemers nog laten liggen, is het verduurzamen van de verlichting. Met het vervangen van tl-buizen door ledverlichting kan de overstap naar duurzame verlichting binnen een paar jaar terugverdiend worden.

Subsidies

Ondernemers ontbreekt het vaak aan tijd om zich te verdiepen in de wettelijke maatregelen, kosten en beschikbare subsidies. Toezichthouders van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Groningen geven informatie en kijken voor welke subsidie een bedrijf in aanmerking komt. Het rendement van energiebesparende maatregelen begint al met 20% per maatregel. Er zijn bedrijven die een energiebesparing van 50% op het totale verbruik halen. Het resterende energieverbruik moet zo snel mogelijk duurzaam zijn. De gemeente faciliteert hier onder meer in met nieuwe projecten zoals ‘Zon Op Bedrijfsdaken’.