Verdere elektrificatie van de bouwsector en meer mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair ondernemen zijn de meest opvallende wijzigingen in de gepubliceerde Milieulijst 2021 voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving Milieuinvesteringen (MIA\Vamil). Gecombineerd is voor deze regelingen in 2021 een bedrag van € 139 miljoen beschikbaar.

Ook worden elektrische bestelbussen en elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer gestimuleerd. Omdat er steeds meer voordelige elektrische personenauto’s op de markt zijn, wordt het aanschafvoordeel daarvan komend jaar verder beperkt.

Milieulijst

Met de MIA\Vamil stimuleert de overheid ondernemers om duurzaam te investeren. In de Milieulijst staan investeringen die ondernemers met belastingvoordeel kunnen doen voor de MIA\Vamil. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Duurzame bouwprojecten

Het kabinet wil de elektrificatie van de bouwsector verder stimuleren. Daarom zijn nieuwkomers op de Milieulijst onder andere elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector. Hiermee dragen de regelingen bij aan de verduurzaming van deze branche en verdere aanpak van de stikstofemissies bij bouwprojecten.

De voorwaarden voor circulaire gebouwen en gebouwen met certificaten worden in 2021 gewijzigd. Ook kunnen ondernemers bij de bouw van een duurzaam industriegebouw kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Voor relatief kleine gebouwen is een ruimer bedrag beschikbaar.

Circulair ondernemen

De nieuwe Milieulijst biedt ook veel meer mogelijkheden voor ondernemers die circulair willen ondernemen. Productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen zijn nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

Een logischere indeling van de lijst, en nieuwe en duidelijkere omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal staat, moeten het voor ondernemers makkelijker maken om de circulaire mogelijkheden op de Milieulijst te vinden.

Duurzame landbouw

Veehouders die investeren in het verminderen van stikstofemissies kunnen in 2021 weer rekenen op MIA\Vamil-voordeel. Minder stikstof moet niet ten koste gaan van de CO2-emissie. Daarom moeten duurzame stallen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij in 2021 de energiebehoefte van luchtwassers compenseren met energiebesparende maatregelen. Ook stelt de maatlat strengere eisen aan de minimale leefruimte per dier.

Voor investeringen in ‘agroforestry’, de eiwittransitie en zuiniger omgaan met zoetwaterbronnen zijn de mogelijkheden juist verruimd. Veel supermarkten willen alleen nog landbouwproducten met het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Hierdoor is de overheidssteun bij dit keurmerk niet meer nodig.