Met de elektrificatie van het modellenaanbod streeft MAN Truck & Bus ambitieuze doelstellingen na op het gebied van zijn milieu-footprint. In 2022 heeft het merk ruim 600 elektrische bussen verkocht, een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar ervoor. De productie van de elektrisch aangedreven MAN eTruck gaat in 2024 in München van start.

Daarnaast gaat MAN in Neurenberg vanaf 2025 hoogspanningsaccu’s voor elektrische bussen en trucks bouwen. In samenwerking met met Daimler Truck en de Volvo Group neemt de TRATON Group – het moederbedrijf van MAN Truck & Bus – de komende jaren ruim 1.700 laadstations in gebruik.

Reductie CO2-uitstoot

Door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en vergaande maatregelen te nemen om het energieverbruik terug te dringen, heeft MAN de uitstoot van CO2 al significant weten te reduceren. Doelstelling van MAN is om de uit 2015 stammende referentiewaarden in 2030 met 95 procent te hebben teruggedrongen, waarbij de resterende uitstoot wordt gecompenseerd.

“Uiterlijk in 2050 willen we geheel CO2-neutraal kunnen opereren,” zegt de Nederlander Alexander Vlaskamp, CEO van MAN Truck & Bus. “Daaraan hebben we ons in 2021, als onderdeel van het Science Based Targets Initiative (SBTi), gecommitteerd. De helft van alle voertuigen die we in 2030 in de EU afleveren, beschikt over een lokaal emissievrije aandrijflijn. Vanaf 2040 hebben alle lichte en zware bedrijfswagens van MAN een fossielvrije aandrijving.”

Extra investeringen

In 2022 heeft MAN circa € 20 miljoen geïnvesteerd in maatregelen om zijn footprint op het milieu verder te beperken (2021: € 6,3 miljoen). Enkele voorbeelden van deze maatregelen: in de fabriek in Krakow (Polen) werd de gasverwarming vervangen door een verwarmingssysteem op houtpellets. De fabriek in Neurenberg nam een warmtedistributiesysteem in gebruik.

Circulaire economie steeds belangrijker

Door stijgende grondstofprijzen en instabiele toeleveringen is het belang van een circulair economiemodel steeds duidelijker geworden. MAN zet het gebruik van ruwe materialen zodoende steeds efficiënter in, waarbij onderdelen worden hergebruikt en afval wordt gereduceerd. In 2022 werden meer dan 3.000 gebruikte MAN-motoren gereviseerd voor hernieuwde toepassing. Van alle productieafval werd 91 procent gerecycled (2021: 90 procent).