Steeds meer Nederlandse bedrijven werken actief aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL), dat aan VNO-NCW is gelieerd. Van de aangesloten bedrijven is nu 89 procent actief bezig, tegen 68 procent een jaar eerder.

Innovaties nodig

Het is de bedoeling om in 2030 de 17 SDG’s te realiseren. Daarvoor is onder meer nodig dat de marktvraag naar duurzame producten en diensten sneller gaat groeien, en dat de SDG’s meer integraal onderdeel worden van het onderwijsprogramma. Ook zijn innovaties op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie en digitalisering. Nederland doet het goed op de meeste SDG’s. Wel is er nog een achterstand op het gebied van klimaat, hernieuwbare energie en het aandeel vrouwen op leidinggevende posities.

Groene Groeiers

De voortgangsrapportage ‘Bedrijven op weg naar 2030’ wordt vrijdag gepresenteerd op een speciale dag voor bedrijven. De organisatie is in handen van GCNL en het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers. Dat vertegenwoordigt 265 bedrijven die investeren in de ontwikkeling van circulaire business cases en de energietransitie.