Op diverse punten is de Milieulijst 2013 vereenvoudigd. Verder komen er meer mogelijkheden tot aftrek bij hergebruik van grondstoffen.

360 mogelijkheden voor milieu-investeringen

De Milieulijst 2013 met 360 aftrekbare milieu-investeringen is onderdeel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Dit zijn fiscale regelingen van de ministeries van Financiën en Infrastructuur & Milieu die ondernemers stimuleren tot een milieuvriendelijker bedrijfsvoering. Zij kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst als ze voldoen aan eisen van de Milieulijst. De Milieulijst is op 28 december gepubliceerd in de Staatscourant. De MIA- en Vamil-regelingen worden uitgevoerd door Agentschap NL.

Groene grondstoffen

De nieuwe Milieulijst geeft meer mogelijkheden voor investeringen met hernieuwbare grondstoffen. Vanaf nu is de verwerking van alle groene grondstoffen mogelijk, bijvoorbeeld reststoffen uit de papier- en kartonindustrie, waarvan de grondstoffen oorspronkelijk afkomstig zijn uit de bosbouw. MIA\Vamil biedt nu fiscale steun voor alle biobased-initiatieven, zoals raffinage van biomassastromen, investeringen in biochemie, natuurlijke vezels en biopolymeren (bioplastic).

Recycling

Ook voor recycling van materialen zijn er in 2013 meer mogelijkheden voor belastingaftrek. De voorwaarde dat grondstoffen worden hergebruikt voor gelijkwaardige of betere toepassingen is verruimd. Belastingaftrek is nu ook mogelijk voor hergebruik van grondstoffen in een laagwaardiger toepassing, ook al zijn de fiscale voordelen voor dergelijke toepassingen minder groot. Deze mogelijkheden zijn op de Milieulijst zijn ruim omschreven (generiek). Dit beloont ondernemers met innovatieve oplossingen.

Vereenvoudiging

De Milieulijst 2013 is op een aantal onderdelen vereenvoudigd. Zo wordt het voor vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden gemakkelijker om voor de regeling een aanvraag in te dienen. Tot nu toe was elk van de vennoten verplicht zelf een aanvraag te doen voor MIA of Vamil-voordeel, maar voortaan is één gezamenlijke melding voldoende. Dat scheelt een hoop administratieve lasten. Ook de omschrijvingen voor duurzame gebouwen zijn aangepast. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuwbouw, grootschalige renovatie en kleinschalige renovatie. In de praktijk bleek dat onderscheid tot verwarring te leiden. Op andere punten is de lijst strenger geworden. Zo zijn de eisen aan duurzame stallen en duurzame kassen verscherpt. Ook de eisen voor mobiele machines, zoals landbouwtractoren en heftrucks, zijn ingrijpend gewijzigd.