De aandacht voor duurzaamheid is volgens bestuursvoorzitter Norbert Verbraak van Fontys Hogescholen en ook voorzitter van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs een uitvloeisel van het strategisch beleidsplan van Fontys uit 2002. In dat plan spreekt Fontys de ambitie uit om in een learning community aandacht te schenken aan waardeneducatie. Binnen dat begrip liggen opvattingen over duurzaamheid besloten. Verbraak: `Duurzaamheid in de maatschappelijke omgeving is ook een verantwoordelijkheid van Fontys. Een aantal van onze hogescholen is daar al enige tijd serieus mee bezig getuige het feit dat er vier inmiddels een speciaal keurmerk op het gebied van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling verworven hebben.’ Die vier zijn de hogescholen Management, Economie en Recht, Werktuigbouwkunde, Toegepaste Natuurwetenschappen en Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool te Eindhoven. Maar er gebeurt meer: `We hebben een minor over duurzaamheid, er is een honoursprogramma over dit onderwerp in ontwikkeling, we hebben binnen Fontys een stuurgroep Duurzame Ontwikkeling ingericht en we hebben het Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekontwikkeling binnen onze muren, ‘ aldus Verbraak.

Intentieverklaringen
Speciale gast tijdens de bijeenkomst was José van Eijndhoven, voorzitter van het College van het Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens lid van het bestuur van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. Nus Waleson, directeur van Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde en voorzitter van de stuurgroep Duurzame Ontwikkeling, legde uit wat de bedoeling van de bijeenkomst was en wat het resultaat zou moeten zijn: per directeur een aantal voornemens om het begrip duurzaamheid een vastere plaats te geven in zijn of haar hogeschool. De directeuren kregen als inspiratie inleidingen van José van Eijndhoven, Jan Drissen, directeur van Mundial Tilburg en Niko Roorda van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. De resultaten werden vastgelegd in de vorm van intentieverklaringen en daarna ondertekend door de betreffende directeur, een lid van de Raad van Bestuur en een van de inleiders. De ondertekende documenten zullen, zo is het plan, verder meegenomen worden in de managementcontracten die het bestuur ieder jaar sluit met de directeuren. De concrete voornemens van de verschillende instituten varieerden van het aanschaffen van dienstfietsen tot het verschepen van oud meubilair naar Thailand en het aangaan van relaties met buitenlandse hogescholen. Een aantal hogescholen wil zich laten doormeten op duurzaamheid volgens een methode (AISHE) die ontwikkeld is voor het hoger onderwijs. De hogescholen die al het keurmerk Duurzaamheid verworven hebben (een ster), gaan voor de tweede ster