BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transport-gerelateerde CO2-uitstoot, maakt bekend dat Meelunie voor BigMile heeft gekozen. ‘We willen onze klanten nog meer inzicht bieden over de totale CO2 uitstoot van onze producten. Het uiteindelijke doel is dat ze ook gaan meedenken in en meedoen aan Meelunie’s duurzaamheidsdoelen’, zegt Jeroen de Waaij van Meelunie.

Sinds 2021 is de bedrijfsvoering van Meelunie, wereldwijd leverancier van plantaardige ingrediënten zoals zetmelen en eiwitten, CO2 neutraal. Dit heeft Meelunie bereikt door de duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie te structureren en te meten. Hiervoor is een continue verbeteringscyclus ontwikkeld met vijf stappen: meten, definiëren, reduceren, compenseren en communiceren.

Meelunie gebruikt hierbij het Greenhouse Gas Protocol, wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Jeroen de Waaij, sustainability manager bij Meelunie, analyseerde samen met zijn multidisciplinaire team ‘Meelunie Positive Impact’ eerst de eigen bedrijfsprocessen en bracht daarmee scope 1 en 2 in kaart. Met het verkregen inzicht uit de analyse konden ze stappen zetten om de uitstoot terug te dringen. Zo verhuisde Meelunie naar een zichtbaar duurzaam kantoor en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van de collega’s. De uitstoot die op dit moment niet gereduceerd kan worden, is gecompenseerd.

Scope 3

Nu Meelunie zelf CO2-neutraal is, richt de leverancier van plantaardige ingrediënten de pijlen op scope 3. Dit betreft uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie. Met hun eigen CO2-calculator werd de uitstoot voor het zeetransport al berekend en daaruit bleek dat het vervoer een grote impact op de totale CO2-uitstoot heeft. Echter, de transportketen van Meelunie bestaat uit meer dan alleen zeetransport. Met de keuze voor BigMile wordt dit nu uitgebreid naar alle modaliteiten en kan voor- en natransport worden meegenomen in de berekeningen.

‘Met BigMile Carbon Analytics kunnen we de CO2-uitstoot van intermodale transportbewegingen van onze supply chain partners berekenen. Een hogere betrouwbaarheid van onze metingen zal ons helpen bepalen hoe we onze uitstoot het beste kunnen verminderen en compenseren’, zegt de Waaij. ‘Omdat de meeste uitstoot wordt gerealiseerd door onze supply chain partners, zullen we de informatie actief delen en met ze in gesprek gaan hoe we samen een lagere uitstoot kunnen bewerkstelligen. Het liefst zetten we samen met hen projecten op in onze keten.’

Jan Pronk, managing director bij BigMile: ‘De voedselproductie en hieraan gelieerde activiteiten is verantwoordelijk voor 30 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Meelunie heeft al een mooi groen product. Daar hoort ook een groene supply chain bij. BigMile draagt hieraan bij met betrouwbare inzichten in de transport-gerelateerde CO2-uitstoot, volgens gecertificeerde methodieken. We zijn dan ook trots om Meelunie tot onze klantenkring te mogen rekenen.’