Erik Werkman (46) zit niet om spraakwater verlegen en de klik met zijn bezoek is er snel. Hij heeft dat, als partner van HZW accountants en belastingadviseurs, ook graag met klanten en personeel. In 1993 nam de jonge Werkman AA het stokje over van z’n voorganger. Inmiddels is hij grijzend, maar immer enthousiast. “Terwijl ik er zo over zit te praten, word ik weer helemaal blij van mijn prachtige vak.”

De basis voor HZW werd gelegd in 1961. In 1987 ontstond die naam, toen drie kleinere regionale kantoren fuseerden tot één kantoor. “In 2004 trad er wegens uiteenlopende visies een splitsing op. Wij zitten nu in Veenendaal met 32 mensen, iets meer dan de helft van het aantal van toen.” HZW heeft z’n klanten voornamelijk in een straal van 30 kilometer rond Veenendaal, “het aantal daarbuiten neemt echter toe.”

Alles bij elkaar zijn dat zo’n 350 bedrijven. “Van eenpitters tot firma’s met 300 mensen. We hebben een mkb-adviespraktijk, een RA-tak en belastingadviseurs. Er zijn zeven accountants in huis, vier fiscalisten en veel heao’ers. Het aandeel vrouwen is de helft. Ja, daarmee scoren we goed. Op het onderdeel minderheden gaat dat minder eenvoudig.”

Ruim vijf jaar geleden was Werkman een van de twintig mensen met wie een diepte-interview werd gehouden door Corrie Mazereeuw en haar begeleiders in het kader van haar promotieonderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Gaandeweg het gesprek van eind 2007 rijst het beeld dat mvo bij Werkman al lang vóór 2002 gewoonte was.

“Mijn geloofsleven en waardekader waren en zijn altijd heel wezenlijk in mijn werk. Eerlijk zakendoen, klanten oprecht benaderen, meedenken bij soms zeer emotionele processen zoals bedrijfsopvolging. Was ik geen accountant geworden, dan was ik waarschijnlijk psycholoog.” Hij aarzelt even als die zin wordt genoteerd. Dan: “Ja, zo mag ik dat toch echt wel zeggen.”

Hij groeide op in de christelijke gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal, “de behoudendste” van twee kerken van die richting hier. “Ik was actief, deed op m’n 18e bewust belijdenis, raakte in het koffiebarcircuit van de hervormde kerk, speelde gitaar in een gospelband en kwam bij In de Ruimte in Soest. Mijn vrouw, toen mijn vriendin, was lid van de evangelische gemeente De Regenboog in Veenendaal. Daar wilden we samen verder. Met een korte onderbreking ben ik er sinds vele jaren zangleider. Muzikaal gezien ben ik een duizendpoot. In die gemeente -1600 zielen, drie wijken- ben ik op m’n plaats. Ik wil anderen graag vertellen over wat het geloof voor me betekent.”

Zijn betrokkenheid op mensen is in zijn dagelijks werk het meest in het oog lopende onderdeel wat betreft mvo. “Natuurlijk, we scheiden ons afval, hebben groene stroom, proberen papiergebruik te reduceren en bij de nieuwe leasecontracten gaan we voor zuiniger auto’s dan de huidige. We doen veel aan sportsponsoring, hebben goededoelenstichtingen als klant die we weinig rekenen, sponsoren een scholierentafeltennistoernooi en investeren in bedrijfs- en beroepenvoorlichting. Dan dien je een maatschappelijk doel, maar je oogst ook naamsbekendheid.

Maar mijn ultieme uitdaging is: hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers zo goed mogelijk in hun vel zitten? We hechten enorm aan onze cultuur. Nemen we iemand aan, dan is dat nadrukkelijk onderdeel van de gesprekken. We hebben een formeel vak, maar tegelijk een zeer informele omgang. Mensen krijgen veel verantwoordelijkheid, delen zelf hun werk in. Die omgangscode betekent echter niet dat we zwijgen als dingen fout gaan. Als iemand om welke reden ook niet op de juiste plek zit, dan praten we daar in alle openheid over.”

Dat personeelsbeleid door HZW erg serieus wordt genomen blijkt verder niet alleen uit de vele “buitenkantoorse” activiteiten die het bedrijf organiseert, zegt Werkman. “Als ik zelf niet ten onder wil gaan aan de werkdruk, wil ik ook niet dat de medewerkers structureel overwerken. Dat betekent dat we ernaar streven altijd een mannetje meer te hebben dan strikt noodzakelijk is. Dat geeft lucht als er onverwacht iemand vertrekt of wanneer het drukke voorjaar aanbreekt. Veertig uur werken is normaal, een keer wat extra mag, maar dan moet het weer over zijn.”

In de brochurestandaard in de hal bij HZW staan folders van Tear (voorheen Tear Fund), waarvan Werkman bestuurslid is. Hij is ook lid van het ondernemersplatform dat samenwerkt met de evenknieën bij Woord en Daad en ZOA. Op zijn bureau zwerven kakelverse folders van branchevereniging NOvAA waarvan hij er een stapel bestelde. “Duurzaam ondernemen voor de AA-accountant en voor de MKB’er. Want goed kan altijd beter.”