McKinsey: ‘Koolstofarme industrie in 2050 is mogelijk maar kost €71 mrd’

Bron
McKInsey

Nederlandse industriële bedrijven spelen een sleutelrol bij het herpositioneren van Nederland om te groeien naar een koolstofarme toekomst. Ondanks de technologische uitdagingen en de druk van de mondiale concurrentie is het mogelijk om hun broeikasgasemissies te verminderen in lijn met de Europese doelen concludeert McKinsey in een onderzoeksrapport.

Koolstofdioxide-uitstoot van de industrie kan in 2040 met 60 procent dalen en 80 tot 95 procent in 2050 als gevolg van het creëren, verfijnen en toepassen van nieuwe processen, technologieën en grondstoffen op grote schaal. Ondanks onzekerheid schatten we dat de kosten voor het implementeren van het menu van de zes meestbelovende decarbonisatieopties 21 miljard euro bedragen naar 23 miljard euro tegen 2040 en ongeveer 55 miljard euro in 2050.

Een dergelijke industriële energie-overgang zou zowel profiteren van lagere prijzen voor elektriciteit die uit hernieuwbare energie wordt gegenereerd, evenals hulp helpen de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het nationale energiesysteem aan te sporen. Het rapport beveelt aan dat belangrijke spelers uit de industrie samenwerken met de overheidssector, nutsbedrijven en transmissie- en distributiebedrijven om een ​​geïntegreerd masterplan voor de industriële energieovergang op te stellen en het ontwerp van het opkomende energiesysteem te optimaliseren.

 

Share Button