McDonald’s Nederland wil het gedrag veranderen van gasten die hun afval niet goed weggooien. McDonald’s werkt al jaren aan het terugdringen en voorkomen van zwerfafval. Helaas belandt een klein deel van de verpakkingen nog steeds af en toe op straat en daar wil het bedrijf vanaf. Met stakeholders en gedragswetenschappers heeft McDonald’s daarom een aanpak ontwikkeld om, samen met gasten, de strijd tegen zwerfafval aan te gaan. Met deze gedragsaanpak wil McDonald’s uit de lijst van meest gevonden merken bij zwerfafval in Nederland verdwijnen.

Naast dagelijkse opruimrondes test McDonald’s interventies die samen met gedragswetenschappers en stakeholders ontwikkeld zijnZo spoort communicatie in de drivelane gasten aan om alvast na te denken over hoe ze later met hun afval omgaan, maken G-snake afvalbakken het makkelijker voor gasten om hun afval al rijdend in de afvalbak te gooien en onderzoekt het bedrijf hoe ze communicatie over afval ook in de omgeving van de restaurants door kunnen trekken. Alhoewel de meeste gasten hun afval netjes in de afvalbak gooien, belandt een klein deel van de verpakkingen nog steeds in de omgeving. McDonald’s wil van al het zwerfafval af en start daarom een grootschalige consumentencampagne om gasten aan te sporen hun afval op een goede manier weg te gooien.

You Bin It, You Win It

Uit onderzoek blijkt dat gedrag van mensen positief te beïnvloeden is door goed gedrag te belonen. Samen met gedragswetenschappers heeft McDonald’s een campagne ontwikkeld om gasten die hun afval goed weggooien te belonen. You Bin it, You Win it is de eerste zwerfafval-loterij in Nederland, waarbij een presentator samen met een afvalexpert gasten beloont met mooie prijzen voor het correct weggooien van hun afval. Elk McDonald’s restaurant heeft 1 actie-afvalbak en een notaris heeft vooraf geloot waar de prijzen gaan vallen: welk restaurant, welke dag en welk tijdstip. De gast die op dat moment zijn of haar afval in de actie-afvalbak bint, wint. McDonald’s wil op deze manier gasten bewust maken van de positieve gevolgen van afval goed weggooien: een schone omgeving en van het afval in de afvalbakken laat McDonald’s door nascheiding van het papier en plastic weer nieuwe materialen maken.

Floor Uitterhoeve, Sustainability Manager McDonald’s Nederland: “Onze restaurant teams doen er elke dag alles aan om zwerfafval te verminderen en op te ruimen. Gemiddeld wordt er bijvoorbeeld 4 uur per dag per restaurant zwerfafval opgeruimd in de omgeving. Verreweg de meeste verpakkingen die we uitgeven, zamelen we dus ook zelf weer in. Toch vinden we ons merk helaas nog steeds terug op straat. Daar willen we vanaf, want zwerfafval is ons niet alleen een doorn in het oog, het is ook ontzettend zonde dat afval wat nog prima te recyclen is verloren gaat. Daarom dagen we nu ook de kleine groep gasten die hun afval niet goed weggooit uit om samen met ons meer te doen voor minder afval. Zo blijven de straten, parken en sloten schoon en kunnen wij onze verpakkingen zoveel mogelijk recyclen.”

Samen Meer Doen Voor Minder Afval

McDonald’s werkt wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van haar verpakkingsmateriaal. Dit betekent dat alle productverpakkingen die McDonald’s in de restaurants gebruikt, in 2025 gemaakt zijn van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. Ook in Nederland is McDonald’s bezig met het ontwikkelen van duurzamere verpakkingen en test het bedrijf in een aantal restaurants met het alleen op verzoek uitgeven van bijvoorbeeld rietjes, deksels en servetten. Bovendien zet McDonald’s zich in voor maximale inzameling en recycling van al het afval uit de restaurants.

Alle Nederlandse restaurants ruimen dagelijks niet alleen het eigen terrein op, maar veelal ook de wijde omgeving. Daarnaast doet McDonald’s als trouwe partner van Nederland Schoon ieder jaar mee aan Landelijke Opschoondag en initiëren veel restaurants lokale opruimactiviteiten. De geplaatste vuilnisbakken op de McDonald’s terreinen zijn zo gemaakt dat afval weggooien eenvoudig is en door slimme samenwerking met gemeenten en andere lokale partijen is McDonald’s in staat nog meer zwerfafval op te ruimen.

Naast de You Bin It, You Win It-campagne lanceerde McDonald’s in oktober al het online platform samenmeerdoenvoorminderafval.nl. Hier kunnen geïnteresseerden meer lezen over wat McDonald’s iedere dag doet aan het verminderen en verwerken van (zwerf)afval, wat er gebeurt met het ingezamelde afval en hoe door middel van nascheiding het afval gerecycled kan worden tot andere materialen.

De You Bin It, You Win It campagne loopt tussen 10 januari en 2 februari 2020. McDonald’s zal gedurende het hele jaar activiteiten en communicatie inzetten op de strijd tegen zwerfafval. Consumenten kunnen van 11 januari tot en met 2 februari kans maken op mooie prijzen door afval in de actie-afvalbak te gooien.