Een natuurvriendelijke én rendabele aardappelteelt. Dat probeert fritesfabrikant McCain te bereiken bij de telers die aan het bedrijf leveren. De belangstelling voor die aanpak groeit. Ook binnen het bedrijf. ‘McCain doet al veel aan duurzaamheid, maar dit is voor het eerst dat we ook resultaten boeken op het gebied van biodiversiteit. Daar kunnen we internationaal ook iets mee.’

‘In het begin valt het niet mee de boeren te overtuigen van het belang van deze aanpak. Maar je ziet ze nu voorzichtig om gaan en actief meedenken’, zegt Erik Haasken, manager Agronomie bij McCain. Uiteraard moet de teelt rendabel blijven, maar de belangstelling voor onze bijeenkomsten groeit. Bij een van onze demonstratieprojecten stond onlangs een groep aardappeltelers geïnteresseerd mee te kijken naar groene randen rond de akkers, en de lieveheersbeestjes daarin die zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding. Dat was een paar jaar geleden echt niet gebeurd!’

Begin vorig jaar startte McCain een project om biodiverse aardappelteelt te stimuleren, en daarmee de natuurlijke soortenrijkdom op de bedrijven van de leveranciers. Eind 2015 moet minstens een kwart van de ca. 400 leverancier hebben geïnvesteerd in beter bodembeheer, de aanleg van groene akkerranden, meer begroeiing op het erf, efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het creëren van nest- en schuilgelegenheden voor dieren. McCain krijgt bij dit project steun van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE), en werkt samen met partners als adviesbureau CLM, Landschapsbeheer Flevoland en Zeeland, de CAH Hogeschool in Dronten en Stichting Veldleeuwerik.

Bij aanvang van het project selecteerde het bedrijf twee groepen van tien boeren uit Flevoland en Zeeland, de belangrijkste aardappelproductiegebieden. Met studenten van de hogeschool onderzoekt CLM de omgang met de natuur bij deze bedrijven, waarna er een advies volgt hoe vooruitgang te boeken. McCain gaat dat meten, en wil de telers vanaf het volgende oogstjaar extra aanmoedigen met een bonus voor natuurvriendelijk produceren. Op de jaarlijkse telersdag die het bedrijf organiseert staat deze keer voor het eerst het thema natuur prominent op de agenda.

De inspanningen bij de Nederlandse McCain-vestiging zijn ook op corporate niveau opgevallen, vertelt Haasken. ‘Als bedrijf willen we dat de zorg voor mens en milieu in de hele keten, van aardappelteelt tot de afzet van het eindproduct, een centrale plaats inneemt. Terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is daarbij een hot issue. Op centraal niveau wordt nu gekeken naar mogelijkheden onze aanpak ook elders toe te passen. Men is daar enthousiast over.’ Een voor de hand liggende optie is mogelijk om de Cool Farm Tool, wereldwijd binnen het bedrijf toegepast om de CO2-uitstoot te meten bij de productie van aardappelen, uit te breiden met het onderdeel biodiversiteit. ‘Dat zou natuurlijk geweldig zijn’, zegt Haasken, ‘als we tot in China en India toe natuurlijkvriendelijk telen kunnen stimuleren bij onze leveranciers met een model dat we in Nederland hebben ontwikkeld.’

Dit is een bericht van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie, een initiatief van VNO-NCW en IUCN NL.