Duurzaam ondernemer Maurits Groen is per 1 januari de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Pakhuis de Zwijger, het onafhankelijk platform voor creatie en innovatie in Amsterdam. Hij volgt daarmee interim-voorzitter Marjan Minnesma op, die weer als lid in de RvT plaatsneemt. Groen is een van de bekendste duurzame ondernemers van Nederland en bereikte in 2015 de eerste plaats in de Trouw Duurzame Top 100. Zijn benoeming geldt voor een termijn van vier jaar.

Nieuwe voorzitter is boegbeeld van duurzaam Nederland

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, Maurits Groen, is een van de boegbeelden van duurzaam Nederland. Groen is CEO van de duurzame onderneming WakaWaka en als bestuurder betrokken bij diverse duurzame organisaties. Zo is hij lid van de Nederlandse Raad van Advies van de Club van Rome en initiatiefnemer van de duurzame kippenboerderij Kipster. In 2010 overhandigde de minister van VROM hem het ‘Duurzame lintje’ voor zijn verdiensten.

‘Ik ken Pakhuis de Zwijger al jaren als een van de belangrijkste plekken voor de duurzaamheidsbeweging in Nederland. Ook buiten het thema duurzaamheid speelt Pakhuis een factor van betekenis als het gaat om de samenleving van de toekomst die we gezamenlijk moeten ontwikkelen. Als initiatiefnemer, projectontwikkelaar en producent van duizenden programma’s over onder meer innovatie, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling is Pakhuis de Zwijger een belangrijke aanjager van maatschappelijke verandering geworden. Ik ben blij dat ik daar nu als voorzitter van de Raad van Toezicht een bijdrage aan mag leveren,’ zegt Maurits Groen.

Samenstelling Raad van Toezicht 

‘Bij Pakhuis de Zwijger verheugen we ons zeer op de komst van Maurits Groen als nieuwe voorzitter van onze Raad van Toezicht. We staan als organisatie voor enkele grote uitdagingen in de nabije toekomst. Gedegen toezicht is daarbij een onmisbare randvoorwaarde. Maurits is met zijn jarenlange expertise en ervaring als bestuurder een enorme verrijking voor het nu al zeer deskundige team van toezichthouders,’ aldus Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger.

Naast Maurits Groen bestaat de Raad van Toezicht van Pakhuis de Zwijger uit Marjan Minnesma (directeur Urgenda), Lars Boering (Managing Director World Press Photo Foundation), Floor Ziegler (Initiatiefnemer Noorderparkkamer, Broedstraten, NoorderparkTrust en Concertgemaal) en John Olivieira (Brand consultant, bestuurslid FARE Network).