Materialenproducent Covestro lanceert strategisch programma circulaire economie

Covestro lanceert een strategisch programma waarmee het bedrijf wil focussen op de kringloopeconomie en een creatieve motor wil zijn voor de ganse kunststofindustrie. Concreet wil het bedrijf in het bijzonder in de productie zoveel mogelijk grondstoffen uit duurzame bronnen gebruiken, zoals afval, planten en CO2. Op die manier wil Covestro zo veel mogelijk afstappen van fossiele bronnen zoals aardolie. Maar bovenal moeten gebruikte kunststoffen systematisch en in de mate van het mogelijke worden gerecycleerd. Covestro is van plan om hiervoor nieuwe technologieën te ontwikkelen en zoveel mogelijk in partnerschap met andere organisaties de overgang van de wegwerpeconomie naar een kringloopeconomie vorm te geven.

“De grote uitdagingen van vandaag, zoals de klimaatverandering en de toenemende consumptie van grondstoffen door de groeiende wereldbevolking, maken een duurzame levenswijze en economie tot een echte noodzaak. Lineaire patronen waarbij toepassingen worden geproduceerd en slechts eenmalig worden gebruikt, zijn compleet achterhaald. We moeten het idee van recycling promoten en onze acties consequent op elkaar afstemmen”, benadrukt Covestro CEO Markus Steilemann.

Volgens Steilemann is het net de kunststofindustrie die deze omslag naar een circulaire economie kan en moet realiseren. “Covestro wil een pionier zijn in dit proces – niet alleen voor het milieu en voor de maatschappij, maar ook voor onze klanten, die samen met de weg naar de circulaire economie willen bewandelen”.

Koolstof in een gesloten systeem houden

Om de circulaire economie te promoten, zet Covestro nu een globaal strategisch programma op om het circulaire idee in alle domeinen van het bedrijf te integreren. Daarvoor zal het bedrijf ook concrete en meetbare doelstellingen opzetten. Covestro zette in het verleden al verschillende stappen in deze richting. Zo gebruikt het bedrijf bijvoorbeeld alternatieve grondstoffen in plaats van aardolie. Covestro streeft ernaar het belangrijke element koolstof in een ‘closed loop’ te houden. Vooral als het gaat om het gebruik van CO2 als nieuwe grondstof, ziet Covestro zichzelf dan ook als een pionier. Met deze innovatieve technologie behaalde Covestro recent de finale ronde van de prestigieuze Duitse President’s Award.

Het grootste potentieel voor het sluiten van kringlopen ligt echter in de recyclage van kunststofafval. Om dit te maximaliseren, moeten de afvalinzameling en –sorteersystemen nog aanzienlijk worden verbeterd en herontworpen. Covestro wil hier vooral toe bijdragen door nieuwe recyclingtechnologieën te ontwikkelen. Het doel moet zijn om de meest energie-efficiënte methoden in te zetten om gebruikte kunststoffen terug te leiden tot hun moleculen. In een gezamenlijk project doet het bedrijf bijvoorbeeld concreet onderzoek naar het hergebruik van zacht polyurethaanschuim, waarmee matrassen worden gemaakt.

Daarnaast wil Covestro meer focus leggen op het efficiënt ontwerpen van kunststoffen zodat ze van bij meet af aan ook effectief gerecycleerd kunnen worden. Tegelijkertijd moeten kunststof producten zo lang mogelijk meegaan en worden gebruikt om verspilling te voorkomen.

Kunststoffen als probleemoplosser

“De maatschappij, maar ook de industrie, moet minder afval produceren. Afval moet voortaan systematisch worden afgevoerd en mag niet meer ongecontroleerd in het milieu terechtkomen”, zegt CEO Steilemann. “Het plastic afval in onze oceanen is eigenlijk gewoon het gevolg van een ontoereikend afvalbeheer. Kunststoffen op zich zijn niet het probleem en mogen niet worden verboden. Integendeel, hoogwaardige kunststoffen bieden net oplossingen voor de uitdagingen van vandaag. We hebben ze dringend nodig – bijvoorbeeld voor hernieuwbare energie, nieuwe vormen van mobiliteit en duurzaam bouwen”.

Om de stroom van kunststofafval naar rivieren en oceanen te stoppen, is Covestro ook actief betrokken bij de ‘Alliance to End Plastic Waste’, een wereldwijd bedrijfsnetwerk dat begin 2019 werd opgestart. En ook in de recent opgerichte ‘Circular Plastics Alliance’ werkt het bedrijf samen met tal van andere bedrijven en organisaties om de recyclage van kunststoffen in Europa een niveau hoger te tillen.

Covestro wil met zoveel mogelijk spelers, in alle onderdelen van de waardeketen, samenwerken om de beste oplossingen voor de kringloopeconomie te vinden. Het bedrijf gaat ervan uit dat een circulair georiënteerde economie ook tot nieuwe zakelijke kansen zal leiden. Potentiële opportuniteiten zijn nieuwe manieren om waarde te creëren en nieuwe zakelijke relaties die verder gaan dan de bestaande B2B-business.

Op ’s werelds grootste kunststofbeurs, de ‘K2019’ in Düsseldorf, presenteert Covestro vele sprekende voorbeelden van producten en technologieën die kunnen bijdragen aan het sluiten van materiaalkringlopen in verschillende sectoren. Zo heeft Covestro samen met enkele partners een concept ontwikkeld voor de productie van nieuwe elektronische componenten uit gebruikt polycarbonaat. Covestro organiseert op 23 oktober ook een speciale themadag op de stand van Covestro, die gewijd is aan het thema van de circulaire economie.

 

Share Button