Tijdens de EMPACK verpakkingsbeurs, op donderdag 4 april 2019, presenteerde Henk van Houtum, voorzitter van het keteninitiatief Papierenkarton.nl, het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton. Hij overhandigde daarbij een exemplaar aan Margreeth Pape, adviseur logistiek & duurzaamheid van Thuiswinkel.org.

Met het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton willen de materiaalorganisaties uit de papier- en kartonketen laten zien dat papier en karton sterke, (kosten)efficiënte en effectieve verpakkingsmaterialen zijn. Het plan geeft diverse voorbeelden van innovatieve verpakkingstoepassingen. Verpakkingen van papier en karton zijn verkrijgbaar in vele soorten en maten en na gebruik goed recyclebaar. Papier en karton zijn dé grondstoffen voor een circulaire economie.

De industrie laat met de in het plan neergelegde ambities zien dat zij duurzaamheid prioriteit geeft en de komende jaren grote wil stappen zetten in de reductie van haar footprint. Zij roept alle ketenpartijen op tot samenwerking.

Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton is geschreven door de volgende organisaties:

  • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP)
  • Corrugated Benelux Association (CBA)
  • Koninklijke Kartoflex
  • Vouwkarton Platform Nederland
  • Stichting Papierenkarton.nl
  • Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

De materiaalorganisaties uit de papier- en kartonsector willen met dit Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton het bedrijfsleven en de overheden ondersteunen bij hun verduurzamingsbeleid. De industrie wil graag samenwerken om de circulaire samenleving vorm te geven. Samen met de keten op weg naar een circulaire economie! Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton is verschenen in een fysieke en digitale vorm. De fysieke uitgave is tot stand gekomen met de hulp van diverse instellingen en de deskundige inbreng van vele ketenpartners. Voor het Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton zijn verschillende soorten papier- en karton gebruikt. Dank gaat uit naar de fabrieken Eska, Mayr-Melnhof, Schut papier en Smurfit Kappa Vandra voor hun bijdragen aan dit boekwerk. Dat geldt ook voor de steun van papiergroothandel Velpa. Download de digitale versie en de aanbiedingsbrief van het Materiaalverduurzamingsplan.