Sport Group en GBN-AGR hebben een Letter of Intent (LOI) getekend om hun krachten te bundelen bij de ontwikkeling van kunstgras recycling en technologie in heel Europa. Met hun respectievelijke partners worden beide bedrijven al volledig ondersteund door toonaangevende kunstgrasbedrijven in Europa en tonen zij hun commitment om end-of-life kunstgras op een verantwoordelijke en transparante wijze te recyclen.

Het kunstgras recycling bedrijf FormaTurf GmbH is onlangs opgericht door Sport Group. Met een recyclingfabriek in aanbouw in Essen staat FormaTurf op het punt om een end-of-life oplossing te bieden voor de Duitse markt in samenwerking met zusterbedrijf Polytan, de toonaangevende installateur van kunstgras in Duitsland.

GBN-AGR is in 2019 opgericht als een samenwerking tussen GBN (Strukton), Antea Sport/EdelGrass, TenCate Grass Group/CSC Sport/Greenfields en Domo Sports Grass/Sports & Leisure Group. Met een recyclingfaciliteit in Amsterdam richt GBN-AGR zich op de BENELUX markt en creëert hoogwaardige circulaire grondstoffen.

Frank Dittrich, CEO Sport Group: “De oprichting van FormaTurf is een belangrijke stap in de duurzaamheidsstrategie van de Sport Group en door de krachten te bundelen met GBN-AGR kunnen we de industrie beter bedienen, voldoen aan de huidige en toekomstige overheidseisen en duurzame oplossingen bieden in heel Europa.”

Eric van Roekel, CEO GBN-AGR: “Het succesvol recyclen van kunstgras op schaal, op een circulaire, veilige en verantwoorde manier, is essentieel voor de industrie. De standaarden moeten voorbeeldig zijn en de nieuwe circulaire grondstoffen moeten van hoge kwaliteit en bruikbaar zijn. GBN-AGR biedt een volledige garantie op de kwaliteit, een transparant proces en zet de benchmark voor circulaire verwerking en een consistente levering van hoogwaardige circulaire grondstoffen. Dit partnership met Sport Group zorgt ervoor dat onze industrie de beste oplossingen heeft. Dit partnerschap geeft de markt het vertrouwen dat kunstgrasrecycling zeer serieus wordt genomen.”

Michael Vogel, CEO van TenCate Grass: “De samenwerking tussen de GBN-AGR partners in Nederland is uniek. Terwijl de kunstgrasmarkt aan de ‘voorkant’ zeer competitief is, werken dezelfde spelers nauw met elkaar samen aan de ‘achterkant’, namelijk het recyclen van kunstgras om er circulaire producten van te maken. De leidende rol van GBN met haar jarenlange ervaring in recycling in combinatie met de voortvarendheid bij het opzetten van de volledig vergunde faciliteit in Amsterdam was cruciaal. Immers, een groot deel van de Nederlandse markt betreft vervanging van bestaande velden. Zonder een goede en efficiënte verwerking van afgedankte kunstgrasvelden zou de vervangingsvraag volledig wegvallen. De samenwerking tussen GBN-AGR en Sport Group is een belangrijke stap om onze markt ook in de rest van Europa circulair te maken”.

John Penninck, CEO van Sports & Leisure Group / Domo Sports Grass: “De voorgenomen samenwerking tussen Sport Group en GBN Artificial Grass Recycling is de bevestiging van een gedeelde visie en is een commitment voor de toekomst van efficiënte end-of-life recycling van kunstgras. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de grootste kunstgrasfabrikanten en installateurs in Europa. Het partnership zal niet alleen inspelen op de vraag naar kunstgrasrecycling, maar zal bovenal anticiperen op het bereiken van de hoogste standaarden in circulariteit en het nemen van verantwoordelijkheid richting milieu en maatschappij.”