Lector Facility Management Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen)  gaf op 11 juli een lezing bij de Verenigde Naties in New York. In zijn presentatie stond de positieve invloed van Facility Management op de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal. “Er wordt veel gepraat over SDG’s en er zijn veel plannen, maar de implementatie gaat te traag. Het moet slimmer, sneller en beter”, aldus Mobach.

Mobach sprak tijdens het High-Level Political Forum. Het evenement is het centrale platform waar de Verenigde Naties jaarlijks de mondiale voortgang van de 2030-agenda bepalen. Voor deze editie stond onder meer de positieve invloed van facility management op de implementatie van de Sustainable Development Goals centraal. Mobach richtte zich in zijn lezing op de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Hij deed dat samen met bestuurders van de International Facility Management Association (IFMA) en de IFMA Foundation. “Er rust een grote verantwoordelijkheid op onze schouders om ons vakgebied voor het voetlicht te brengen en te tonen welke impact het heeft”, aldus Mobach. Tijdens zijn lezing noemde Mobach vier redenen waarom het vakgebied facility management kan bijdragen aan de implementatie van de SDG’s in de praktijk.

Kennis en ervaring

Allereerst heeft facility management een sleutelrol bij de exploitatie van gebouwen. Die kennis en ervaring zijn bijvoorbeeld van belang bij het CO2-neutraal maken van de gebouwde omgeving en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Dossiers waar volgens de VN de urgentie enorm groot is. Het vakgebied kan daarmee bijdragen aan de SDG’s, op vrijwel alle dossiers die te maken hebben met de gebouwde omgeving.

Praktische implementatie

Daarnaast is het vakgebied handelingsgericht, gericht op praktische implementatie. “Facility management is gewend om dingen te doen, om dat ook heel precies te doen en om te handelen in overeenstemming met bestaande normen, standaarden en procedures. SDG-implementatie past dus goed bij het dagelijkse werk van de facility manager”, volgens Mobach.

Sleutelrol bij besluitvorming

Ook heeft facility management een sleutelrol bij de besluitvorming over inkoopprocessen in organisaties. Van beslissingen over potloden, bureaus, gebouwen, voedsel, schoonmaak en energie; de discipline is erbij betrokken. Dit kan doorslaggevend zijn voor positieve verandering en de implementatie van de SDG’s in organisaties.

Rijke ingang

Ten slotte is het vakgebied overal waar mensen werken. In alle sectoren van de samenleving en in de hele wereld; in en om gebouwen van scholen tot bedrijven, ziekenhuizen en gevangenissen. Dit biedt een rijke ingang voor implementatie. Een ingang die momenteel verrassend genoeg nog enorm is onderbelicht en schaars wordt gebruikt. “Daar willen we graag verandering in brengen”, aldus Mobach, “Wij stellen dat facility management cruciaal is voor het behalen van alle 17 SDG’s. De impact vanuit ons vakgebied is enorm, maar de tijd dringt. Het is zomaar 2030”, aldus Mobach.

Over de lector

Dr. Mark Mobach is lector Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen en leading lector van het Kenniscentrum NoorderRuimte. Het lectoraat Facility Management wil bijdragen aan betere gebouwen en dienstverlening voor organisaties. In 2019 ontving Mobach de Deltapremie. In 2023 werd hij toegelaten tot het prestigieuze Sigma Xi, een eregenootschap voor wetenschappers en ingenieurs.