Shell komt volgens Milieudefensie het klimaatvonnis van vorig jaar niet na en daarvoor zouden Shell-bestuurders aansprakelijk moeten worden gehouden. Het verschil tussen de urgentie die bestuurders als mens voelen en wat ze vervolgens in de boardroom doen is nog veel te groot. Uit een project van MVO Nederland onder deze groep blijkt dat die bestuurders en commissarissen echt wel zien dat het anders kan. De botsing van langetermijndoelen en kortetermijnbelangen zorgt echter voor een enorm ongemak.

Om dat ongemak te doorbreken hebben we een duidelijker speelveld nodig in de wet, waartoe Milieudefensie aanzet. Enerzijds omdat bestuurders zich zo veel lastiger achter hun bedrijf kunnen verschuilen als ze persoonlijk aansprakelijk zijn te stellen. Anderzijds worden ook steeds meer ecosystemen een rechtspersoonlijkheid. Meestal in de vorm van een juridische voogd die in de rechtszaal optreedt als vertegenwoordiger van het bedreigde of aangetaste ecosysteem.

Niemand wil dat het zover komt. De rechtszaken zijn een symbool van ons gezamenlijke onvermogen. Wij willen dit onvermogen omzetten naar een bestuurlijk perspectief waarmee we hopen dat rechtszaken niet meer nodig zijn. Van woorden naar daden en daarmee naar een nieuwe economie.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.