Maria van der Heijden (1960) wordt per 1 juli a.s. de opvolger van Willem Lageweg als directeur-bestuurder van MVO Nederland. Maria heeft een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, onder meer in managementfuncties bij Bloemenveiling Flora Holland en Rabobank. Met de mede door haar opgerichte sociale onderneming Women on Wings heeft zij zich in de afgelopen periode gemanifesteerd als een koploper op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als partner van het eerste uur kent ze MVO Nederland goed.

De voorzitter van de raad van toezicht van MVO Nederland Simon van Driel is blij met de komst van Van der Heijden: “Maria heeft zich bewezen als een resultaatgerichte ondernemer die in staat is MVO Nederland naar een volgende fase te brengen.” Van der Heijden zal in de komende maanden haar rol als directeur van Women on Wings afbouwen. Zij blijft als non executive bestuurder aan de organisatie verbonden.

TWEEHOOFDIGE DIRECTIE

Het aanstaande vertrek van Willem Lageweg heeft er ook toe geleid dat bij MVO Nederland een directeur operationele zaken is benoemd. Lobke Vlaming, tot voor kort manager Kennis en Ontwikkeling bij MVO Nederland, is inmiddels in deze functie benoemd. De directie van MVO Nederland bestaat voortaan uit de directeur-bestuurder en de directeur operationele zaken.

WILLEM LAGEWEG: ‘WE STAAN ER GOED VOOR’

Voorzitter Van Driel: “Willem Lageweg heeft in de tien jaar dat hij directeur was MVO Nederland uitgebouwd tot de meest toonaangevende organisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in zowel Nederland als Europa. Er is in die periode veel bereikt.”

Lageweg (64) verlaat de organisatie in juli op eigen verzoek. Lageweg: “Het waren mooie jaren en de organisatie staat er met een goed team en een veelbelovende leiding goed voor.” Na zijn vertrek blijft hij zich als bestuurder en adviseur actief inzetten voor een duurzaam bedrijfsleven en grote transities op weg naar een duurzame en vitale samenleving.