Tijdens het WAKAWAKA openingsprogramma van het Inspiration360 event in de Ziggo Dome lanceert voormalig De Groene Zaak-CEO Marga Hoek vandaag een nieuwe, internationale onderneming. Onder de naam Business for Good wil Hoek business-innovaties die een impactvolle bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de VN Sustainable Development Goals door de wereld heen gaan opschalen.

In essentie is Business for Good (BfG) een matchmaker die enerzijds de behoeften in landen en steden (de vraag naar innovaties) en anderzijds de duurzame business-innovaties identificeert (het aanbod aan oplossingen), om deze vervolgens te koppelen aan investeerders en (Corporate Venture Capital fondsen van) multinationals. Doel is om veel sneller schaalgrootte te creëren, zodat er ook daadwerkelijk sprake is van duurzame impact. BfG richt zich expliciet op de 17 Social Development Goals (SDGs) die de VN hebben geformuleerd. De onderneming hanteert daarbij een shared value benadering, ofwel van een combinatie van een winstgevende business case en een zichtbare bijdrage aan de realisatie van – veelal meerdere – SDGs. Hoek’s missie is om een significante positieve bijdrage op de SDG’s de norm te maken, in plaats van de uitzondering.

marga_groot Hoek verwacht dat BfG snel groeien daar het business model uitgaat van de mogelijkheid dat partijen kunnen participeren in te creëren of uit te bouwen ventures. Het bedrijfsconcept op zichzelf is dan ook snel schaalbaar. Om een snelle start te verzekeren richt BfG zich vooral op projecten waarbij die opschaling mogelijk gemaakt kan worden, met behulp van haar bestaande netwerken. Zo is BfG nu doende met de ontwikkeling van zeer duurzame, CO2 neutrale zuivelboerderijen in Algerije, waar na een eerste op te zetten pilot na korte tijd een groot aantal farms ontwikkeld dienen te gaan worden.

Kernactiviteit is verbinden

Naast het project in Algerije is BfG ook bezig met een project voor duurzame en aardbevingsbestendige huisvesting in Noord-Afrika en met het ontwikkelen van de markt voor biologische voedingsmiddelen in het Midden-Oosten. Nieuwe projecten zijn in voorbereiding. De bedoeling is dat zowel overheden van landen en steden, investeerders, multinationals, start-ups en scale-ups de weg vinden naar BfG. “Het zodanig matchen dat schaal ontstaat, op de juiste plek in de wereld is onze kernactiviteit en dus verbinden we al deze partijen, willekeurig vanuit welke invalshoek”, aldus Hoek.

Hoek heeft de afgelopen jaren een uitgebreid en sterk internationaal netwerk opgebouwd. Ze geniet internationaal aanzien als business leader, inspirerend spreker en auteur van richtinggevende artikelen (onder meer in de Huffington Post en G7 Climate Change) en zij staat bekend als een sterk inhoudelijk verbinder. Daarnaast heeft zij als CEO en bestuurder zowel ervaring opgedaan met het opzetten en uitbouwen van ondernemingen, als met het opzetten van een financiële onderbouwing daarvan. Hoek: “Ik wil twee werelden gaan verbinden die elkaar nu onvoldoende vinden, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Eenvoudig gezegd: the scale of business must meet the scale of our global goals. Daaraan gaat Business for Good heel concreet en hands-on bijdragen.

p1100055