Van een essentiële bijdrage aan het Oceanium in Blijdorp tot baanbrekende innovaties: Michaël Laterveer heeft zijn passie voor oceanen en dieren weten te combineren met een verantwoorde commerciële visie. Deze aanpak bevordert natuur- en biodiversiteitsherstel. De afgelopen jaren heeft zijn visie aansluiting gevonden bij diverse samenwerkende ecosysteempartners, wat resulteerde in TinyOcean. Dit bedrijf zet niet alleen in op innovatie, maar ook op duurzame bedrijfsvoering en een integrale benadering van duurzaamheid.

“We zijn er nog lang niet,” lacht Marco Rog, oprichter van Circular Clarity, partner in het avontuurlijke proces. Als verantwoordelijke voor duurzaam beleid staat Rog midden in de operatie, elke dag prioriteiten stellend om de toekomstbestendigheid van TinyOcean te waarborgen. TinyOcean dient als lichtend voorbeeld van hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.

TinyOcean zet, samen met het Ecosysteem Circulair Ondernemen (ECO) en Circular Clarity, de route in naar meervoudige waardecreatie

TinyOcean zet met het programma #circulairondernemen de route in naar meervoudige waardecreatie. Meervoudige waardecreatie is een ontwikkelroute voor mens en bedrijf, waarbij het creëren van harmonie tussen ecologische, sociale en economische waarden centraal staat. Het is een ontwikkelroute die vraagt om een hands-on aanpak. En het is bedoeld om bruggen te bouwen tussen huidige marktomstandigheden en een toekomstbestendige visie.

Integriteit in de kern

Integriteit nastreven begint met het verankeren van de kernwaarden van TinyOcean door middel van het Waardenkompas, ontwikkeld door Circular Clarity. Dit Waardenkompas wordt gebruikt als stuurmiddel om in alle (externe) ontwikkelingen integriteit te borgen.

Het Waardenkompas werkt als een filter waardoor alle samenwerkingsverbanden en activiteiten van TinyOcean in lijn zijn met de kern van het bedrijf. Ook zorgt het ervoor dat medewerkers en studenten deze kern beter leren begrijpen en toepassen. “Als je ergens bewust mee omgaat, kan je dit positief beïnvloeden”, aldus Arjan van Jaaren, Founder van Circular Clarity. Van Jaaren spant zich in om de complexiteit van TinyOcean terug te brengen tot de kern. Doel is om samen met het team te bouwen aan een generatiebestendige visie. En om een helder beeld over de kernwaarden te scheppen dat zijn weg vindt naar denk- en werkwijzen.

Goed verbonden zijn en blijven met kernwaarden, is de sleutel tot het koersvast invullen van een lange termijnvisie.

“Het waardenkompas van TinyOcean navigeert ons door allerlei bedrijfsontwikkelingen heen”, aldus Michaël Laterveer van TinyOcean

Integriteit is verbonden aan de missie/visie (betekenis) van een project/bedrijf. De vraag die continue gesteld moet worden is; Wordt er integer bijgedragen om de kern te versterken?

Arjan van Jaaren, Founder en CEO Circular Clarity