Marc Davidson is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit.

De natuurwetenschappen bieden ons steeds meer kennis over de menselijke invloed op het milieu. Toch zullen zij nooit kunnen vertellen wat wij behoren te doen. Waarom zouden wij ons zorgen maken om toekomstige generaties? Mogen wij de natuur wel louter als middel gebruiken voor onze doelen? Wat is een rechtvaardige verdeling van de kosten van milieubeleid over de bevolking? Wat is de verantwoordelijkheid van de individuele burger of consument?

Deze vragen zijn het terrein van de duurzaamheids- en milieufilosofie waarmee Marc Davidson zich bezighoudt. Wat deze discipline extra interessant maakt, is haar interdisciplinaire insteek. Filosoferen over duurzaamheid en milieu vraagt kennis over economie, ecologie, psychologie en andere terreinen. Davidson zal met name het college van bestuur ondersteunen in het uitwerken van zijn duurzaamheidsagenda waaronder de integratie van duurzaamheid in het onderwijs aan de Radboud Universiteit.

Over Marc Davidson

Marc Davidson  (Amsterdam, 1966) studeerde natuurkunde (1989) en wijsbegeerte (1995) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde in 1994 in de natuurkunde aan de UvA met het proefschrift  ‘Negative Ions in Strong Laser Fields’. In 2009 volgde een promotie, tevens aan de UvA in de wijsbegeerte met het proefschrift ‘Arguing about climate change; judging the handling of climate risk to future generations by comparison to the general standards of conduct in the case of risk to contemporaries’.

Davidson werkte daarna onder andere als onderzoeker en docent aan de UvA, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. In 2011 verkreeg hij een VIDI-subsidie van NWO voor interdisciplinair onderzoek op het grensvlak van ethiek, economie en ecologie naar de bescherming van biodiversiteit. In 2015 werd hij Socrates-hoogleraar Filosofie van duurzame ontwikkeling vanuit humanistisch perspectief aan Maastricht University.