Een en ander blijkt uit het onderzoek ‘Risky Business: Reputations Online’, uitgevoerd door Weber Shandwick en de Economist Intelligence Unit onder 703 leidinggevenden in 62 landen. 66 procent van de ondervraagde managers heeft geen idee wat medewerkers online over hun bedrijf zeggen.

Informatie
Op de vraag naar de effectiviteit van internet als een bron om reputaties te beoordelen, antwoordden de managers dat internet het best kan worden gebruikt om onderzoek te doen naar zakelijke rivalen (64 procent) en partners (60 procent), opvangen van reacties van klanten (63 procent) en verkennen van nieuwe werkmogelijkheden (60 procent). Opvallend genoeg vinden leidinggevenden internet minder bruikbaar voor het beoordelen van prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), liefdadigheidsinstellingen en NGO’s. Met name leidinggevenden geloven dat slechts de helft van de informatie in bedrijfsblogs accuraat is en veel minder (veertien procent) vertrouwt blogs als een goede bron om reputaties te beoordelen.