Kansen voor bedrijven

Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden bij bedrijven. 70,6% is er de laatste jaren positiever over gaan denken, 42,4% van de respondenten paste recent de strategie aan omwille van duurzaamheid. Dat wil trouwens niet zeggen dat er volgens de Nederlandse managers al voldoende aan wordt gedaan. 89,9% vindt dat het klimaatvraagstuk kansen biedt voor bedrijven, maar toch zegt nog 36,5% dat zijn of haar bedrijf meer kan doen aan duurzaamheid.

Andere opvallende uitkomsten uit het onderzoek:

* 72,5% hecht waarde aan de uitkomsten van de klimaattop in Kopenhagen;

* Bij 41,2% van de bedrijven zijn in 2009 de investeringen op het gebied van duurzaamheid gelijk gebleven ten opzichte van 2008, bij 36,7% zijn ze gestegen

* Voor 30,4% van de respondenten is CO2-reductie een belangrijk speerpunt

* 38,2% van de managers zegt persoonlijk alles te doen om klimaatverandering tegen te gaan

* 64,6% denkt dat de economische crisis kansen biedt voor het klimaatvraagstuk