Maatschappelijke kosten van plastic bedragen meer dan $ 3,7 biljoen per jaar

Bron
WWF

De levenslange kosten voor de samenleving, het milieu en de economie van alleen al in 2019 geproduceerd plastic zijn volgens een nieuw rapport van Dalberg in opdracht van het WWF berekend op 3,7 biljoen dollar,¹ meer dan het BBP van India. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen deze kosten voor de in 2040 geproduceerde kunststoffen verdubbelen tot US $ 7,1 biljoen², wat overeenkomt met 85% van de wereldwijde uitgaven voor gezondheid in 2018 en hoger dan het BBP van Duitsland, Canada en Australië in 2019 samen. Het rapport laat zien dat overheden en burgers onbewust een plastic systeem subsidiëren dat talloze negatieve effecten heeft op mens en milieu.

Het rapport “Plastics: The cost to society, environment and the economy” laat zien hoe gefragmenteerde regelgevingsbenaderingen, misplaatste prikkels en gebrek aan gecoördineerde technische middelen, financiële ondersteuning en consistente gegevens over plasticlekkage ons momenteel de aarde kosten. Het niet begrijpen en verhelpen van de werkelijke kosten van plastic zal in de toekomst nog meer kosten, aangezien in een business as usual-scenario wordt geschat dat er tegen 2040 een verdubbeling van de plasticproductie en een verdrievoudiging van de plasticvervuiling in de oceaan zal zijn tot 29 miljoen ton, waardoor de totale voorraad plastic in de oceaan oploopt tot 600 miljoen ton. De uitstoot van broeikasgassen (BKG) door de plastic levenscyclus zal tot 20% van het totale wereldwijde koolstofbudget uitmaken, wat de klimaatcrisis versnelt.

Om deze crisis op systemisch niveau aan te pakken en de kosten die plastic voor de samenleving met zich meebrengt te verminderen, roept WWF regeringen op om te beginnen met onderhandelingen over een juridisch bindend mondiaal verdrag over plasticvervuiling in de zee tijdens de vijfde zitting van de VN-milieuvergadering in februari 2022.

De nieuwe cijfers, die vandaag zijn vrijgegeven tijdens besprekingen op het IUCN World Conservation Congress, benadrukken het belang van een wereldwijde oplossing om de plasticvervuilingscrisis aan te pakken als reactie op de toenemende bezorgdheid over een gebrek aan wereldwijde coördinatie bij plastic actie. Tot nu toe hebben meer dan twee miljoen mensen een petitie ondertekend en hebben meer dan 75 bedrijven de oproep voor een wereldwijd verdrag tegen plasticvervuiling op zee onderschreven. De meerderheid van de VN-lidstaten (104 landen) heeft uitdrukkelijk de totstandkoming van een nieuwe wereldwijde overeenkomst om plasticvervuiling aan te pakken, gesteund.

Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International: “Dit is de eerste keer dat we zo’n duidelijke beoordeling hebben gezien van enkele van de niet-verantwoorde kosten die door plasticvervuiling worden opgelegd aan de samenleving en ze zijn een last die te hoog is om te dragen – zowel voor mensen en het milieu. Tragisch genoeg vertoont de plasticvervuilingscrisis geen tekenen van vertraging, maar de inzet om deze aan te pakken heeft een ongekend niveau bereikt. We hebben een VN-verdrag over plasticvervuiling nodig dat regeringen, bedrijven en consumenten verenigt rond duidelijke doelen voor vermindering, inzameling, recycling en duurzame alternatieven om het lekken van plastic in het milieu tegen 2030 te stoppen.”

Uit de analyse blijkt dat de kosten van plastic voor de samenleving, het milieu en de economie minstens 10 keer hoger zijn dan de marktprijs van nieuw plastic, en de huidige aanpak om de plasticcrisis aan te pakken faalt. Gemarginaliseerde gemeenschappen dragen onevenredig de kosten van de plastic levenscyclus, en klimaatverandering, waar de plastic levenscyclus aan bijdraagt, treft onevenredig benadeelde groepen.

De momenteel kwantificeerbare maatschappelijke kosten van plastic zijn aanzienlijk, maar dit zou slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn. Met name de kosten van bekende en potentiële effecten op de menselijke gezondheid en op de terrestrische ecosystemen zijn op dit moment niet gekwantificeerd of zijn nog moeilijk te kwantificeren.

WWF dringt er bij alle VN-lidstaten op aan om te gaan onderhandelen over een mondiaal verdrag dat alle stadia van de plastic levenscyclus moet aanpakken en het weglekken van plasticvervuiling in de oceanen tegen 2030 moet stoppen.

Download het engelstalige onderzoeksrapport (pdf)

¹ Dit is gebaseerd op de schatting van de auteurs van dit rapport van de mediane minimale levensduurkosten van het in 2019 geproduceerde plastic van 3,7 biljoen dollar – een bovengrens van 4,8 biljoen dollar en een ondergrens van 2,7 biljoen dollar – en de BBP-gegevens van landen van Investopedia Silver , Caleb., 2020. De 25 beste economieën ter wereld. Investopedia. Zie bijlage 3: Methodologie voor een overzicht van hoe dit cijfer is berekend. Alle waarden verstrekt in 2019 US $.

² Merk op dat de geschatte levensduurkosten van plastic geproduceerd in 2040 exclusief de marktkosten van plastic zijn.

Share Button