In haar rede over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat prof.dr. Almeida Ashley in op de vraag of de verantwoordelijkheid voor verantwoord ondernemen voornamelijk bij het bedrijfsleven ligt. Ashley is verbonden aan de Universidade Federal Fluminense in Rio de Janeiro in Brazilië.
Zij begon haar onderzoek naar MVO in 1999, tijdens haar promotie aan de Catholic Pontifical Universiteit in Rio de Janeiro. Dit onderzoek resulteerde in een generiek model waarmee verschillende kanten van MVO geanalyseerd kunnen worden, het `Multidimensional Relational and Multidirectional Model for business Social Responsability’. Dit model heeft in hoge mate bijgedragen aan academisch onderzoek op het gebied van MVO en wordt ook buiten de academische wereld, door consultants en managers, veel gebruikt.

De Prins Claus Leerstoel in `Development and Equity’ is een wisselleerstoel op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken en is destijds ingesteld door het International Institute of Social Studies en de Universiteit Utrecht. Op deze leerstoel wordt elk jaar een uitmuntende jonge wetenschapper uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Caraïben of het Stille Zuidzee benoemd. Prinses Máxima is voorzitter van het Curatorium van de leerstoel.

Het ISS is een internationaal academisch instituut waar onderzoek en onderwijs wordt verricht op het gebied van ontwikkelingsstudies. De studenten van het ISS – 300 à 400 per jaar – zijn afkomstig uit meer dan 60 landen, voor het merendeel ontwikkelingslanden. De nadruk ligt sterk op het uitwisselen van ervaringen en gezichtspunten. Het ISS werkt nauw samen met universiteiten in zowel Azië, Afrika als Latijns Amerika. Sinds 2009 is het ISS een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.