Kenmerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat de organisatie niet alleen gefocust is op financiële aspecten, maar ook oog en oor heeft voor alle sociale en ecologische onderwerpen die de organisatie aangaat. In plaats van het maken van winst staat het creëren van waarde voorop. Bedrijven en organisaties die deze benadering het meest consequent toepassen zien eerder innovatiekansen en verbeteren daardoor hun organisatieperformance, bewijst het Twentse onderzoek.

Onderzoekster Toos Hofstede bekeek bij zes bedrijven, waaronder Interpolis, Gulpener en InterfaceFlor hoe ver zij maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun strategie doorvoeren. Hofstede concludeert dat een organisatie die het meest open staat voor haar omgeving eerder innovatiekansen ziet, sneller inspeelt op marktkansen en beter risico’s verkleint. Bovendien houdt deze organisatie zowel haar werknemers als externe stakeholders (klanten, ngo’s en de bredere omgeving) tevreden.

Toos Hofstede studeerde met haar onderzoek af aan twee faculteiten van de Universiteit Twente (Gedragswetenschappen en Management en Bestuur). Zij behaalde daarmee in december twee diploma’s en is inmiddels werkzaam bij Borger & Burghouts, een organisatieadviesbureau dat in 1993 uit de UT voortkwam.