Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)-pilot versnelling woningverduurzaming succes

Bron
Reimarkt

De MVI-pilot (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) van Reimarkt, TNO, Plegt-Vos, Nijestee, Domijn en KAW om de woningmarkt versneld te verduurzamen, is succesvol verlopen. Door goed te kijken naar de processen, realiseerden de projectpartners een reductie in procesuren van maar liefst 27% bij complexmatige verduurzaming en 34% bij de verduurzaming van uitpondwoningen. Daarnaast ontwikkelden de partners een innovatief plug & play ventilatieproduct. De zogenaamde MV-box is 20% goedkoper ten opzichte van het huidige systeem en past bovendien goed in het verduurzamingspakket dat de projectpartners aanbieden.

In het huidige tempo gaan we de klimaatakkoord-doelstellingen voor de verduurzaming van onze woningmarkt in 2050 niet redden. Aangezien 80% van de woningen waar we in 2050 over zullen beschikken er nu al staat, is het verduurzamen van onze woonomgeving vooral een kwestie van aanpassingen aan de bestaande voorraad. Opschaling en versnelling zijn daarbij noodzakelijk. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Samen met de corporaties Domijn en Nijestee, besloten het verduurzamingsplatform Reimarkt, onderzoeksbureau TNO, aannemer/bouwer Plegt-Vos en KAW-architecten te onderzoeken waar winst te halen viel. De projectpartners maakten daarbij gebruik van de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren om het proces rond de verduurzaming van bijna 100 woningen van Domijn en Nijestee te verbeteren. 

Kort gezegd, verbeterden de partners met dit project het proces en de samenwerking aanzienlijk. Voor de complexmatige verduurzaming stak de winst hem in maatregelen zoals een beslisboom voor onderhoud (een simpele besluitvormingstool waarmee de aannemer kan bepalen of onderhoud moet worden uitgevoerd), het standaardiseren van de verduurzamingsproducten met prijs & specificaties en het zelf laten bepalen van de uitvoeringsplanning door de aannemer. Bij de verbetering van de verduurzaming van uitpondwoningen draaide het om het efficiënter bepalen welke renovatieproducten het beste bij een woning passen, het afstemmen van dit aanbod richting de koper en het beter informeren van makelaars. 

De efficiencyslag en tijdwinst zat hem volgens Kristian Maters – die namens Reimarkt betrokken was bij het project – soms in kleine dingen zoals een proef met het op een andere manier ophalen van akkoordverklaringen bij huurders, maar ook in grote zaken, zoals het vrijgeven van de planning. De aannemer kan dan zelf bepalen wanneer hij een werkzaamheid uitvoert. Ook werd de rol van de opdrachtgever versus opdrachtnemer anders ingericht. Hierbij werd de corporaties een regierol toebedeeld. De aannemer kreeg – zoals gezegd – meer verantwoordelijkheid en kon zodoende zijn expertise beter inzetten. Maters: ‘Waarom moet de timmerman die ziet dat iets gerepareerd moet worden eerst toestemming krijgen van iemand die veel minder vakkennis heeft?’ 

Het samenwerken in de procesverbetering vroeg wel om moed, aldus Maters: ‘Het kan best een beetje eng zijn om zo open te zijn over je eigen werkproces en gezamenlijk te zoeken naar verbetering. Deze nieuwe manier van opereren, vergt veel moed van alle betrokken partijen. Het loslaten van de oude manier van werken gaat in kleine stappen. Met dit project konden we een paar stappen zetten.’

 

Share Button