Wat ooit begon als een weerzien van oude vrienden is uitgegroeid tot het grootste zakelijke netwerkevent voor Hotello’s van Nederland. Dit jaar verwacht de organisatie meer dan 1.000 deelnemers aan het congres.

Geven we wel voldoende terug aan de gemeenschap waarin we ondernemen? Houden we voldoende rekening met het milieu of kan het altijd beter? En doen we dat omdat we het belangrijk vinden of omdat het van ons verwacht wordt? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een hot issue. En daarom is MVO het thema van het HT Year Event 2008 onder de titel: Do you care? Taking responsiblity in a Glocal World.

Glocal, een samentrekking van global en local omdat het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze globaliserende wereld volgens de organisatie begint in je directe omgeving.

Het congres start met keynote speaker Lyndall de Marco, Executive Director van International Tourism Partnership. Deze internationale stichting bevordert het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen het toerisme en is onderdeel van International Business Leader Forum die onder leiding staat van Prins Charles.

Vervolgens nemen gastheren Hans Steenbergen en Sander Allegro het woord over. Ze presenteren samen een programma over maatschappelijk verantwoord ondernemer met prominente hotello’s als panelleden. Ook de deelnemers in de zaal worden actief betrokken: middels stemkastjes kan de zaal zich mengen in de discussie.

Elk jaar houdt HotelloTOP een verkiezing om binnen het thema van HotelloTOP de Hotello van het jaar te selecteren. Hotello’s die zich onderscheiden door opvallend verantwoord om te gaan met de 3 P’s – People, Planet en Profit – zijn ideale kandidaten voor de titel. Hotello of the Year 2008. De Hotello die de meeste stemmen krijgt van het publiek en de vakjury, gaat op 23 januari met de titel Hotello of The Year en de Triple P Award, powered by Misset, naar huis.