Jean-Paul Agon, voorzitter en CEO van L’Oréal, kondigde vorige week de nieuwe toezegging aan die L’Oréal heeft gemaakt om in 2020 de duurzame voetafdruk van het bedrijf te veranderen terwijl de business ambities bereikt worden.

Het realiseren van duurzame groei.
Het is L’Oréal’s ambitie om een miljard nieuwe consumenten te winnen door middel van de universalization strategie die zich richt op het beantwoorden van verschillende schoonheidsbehoeften van mannen en vrouwen over de hele wereld. Een onderdeel van de groeistrategie van de Groep is haar inzet om meer te produceren maar met minder impact, en om consumenten, die in het hart van het bedrijf zitten, erbij te betrekken om duurzame keuzes te maken door hen producten aan te bieden die tegelijkertijd duurzaam en begeerlijk zijn. Om dit te bereiken, zet L’Oréal zich in om elk deel van de waardeketen, van onderzoek tot productie te verbeteren, terwijl we de groei delen met de gemeenschappen die L’Oréal raakt door middel van het delen van schoonheid met iedereen: “Sharing Beauty with All”.

Jean-Paul Agon, zegt: “L’Oréal heeft een sterke geschiedenis in duurzaamheid en een grondige ambitie voor de toekomst. Wij zijn er trots op om onze duurzaamheidbelofte voor 2020 “Sharing Beauty with All”, aan te kondigen. Wij geloven dat de consument zich in het hart van onze duurzaamheiddrive bevindt en we willen de volgende miljard consumenten bereiken terwijl we een positieve impact op de wereld maken. Door het versnellen van duurzame innovatie binnen ons bedrijf, en consumenten te informeren door de kracht van onze merken te benutten, zullen wij het bewustzijn van duurzaamheid verhogen en consumenten aanmoedigen om meer duurzame keuzes te maken.”

Deze doelstellingen zijn het resultaat van uitwisselingen met verschillende stakeholders over de hele wereld in de afgelopen twee jaar. L’Oréal zal regelmatig verslag uitbrengen over de vorderingen van elk doel met behulp van een panel van onafhankelijke beoordelaars, voorgezeten door José Maria Figueres, een autoriteit in de wereld van duurzaamheid en bestaande uit internationale experts*.

“Sharing Beauty With All” is een doelstelling op vier gebieden:
1. Het innoveren van duurzaamheid- Tegen 2020, zullen we zodanig innoveren dat 100% van de producten een milieuvoordeel of sociaal voordeel hebben.
Telkens wanneer we een nieuw product uitvinden of vernieuwen, zullen wij het milieu-of sociaal profiel op de volgende punten meten:
– De nieuwe formule vermindert de ecologische voetafdruk.
– De nieuwe formule maakt gebruik van hernieuwbare grondstoffen die op duurzame wijze worden geproduceerd of gebruikt grondstoffen die zijn afgeleid van groene chemie.
– De nieuwe verpakking heeft een verbeterd milieuprofiel.
– Het nieuwe product heeft een positief sociaal effect.

2. Duurzaam produceren – Tegen 2020, zullen we onze ecologische voetafdruk verminderen met 60% terwijl we schoonheid aanbieden aan een miljard nieuwe consumenten.

– We zullen de CO2 uitstoot van onze fabrieken en distributiecentra met 60% in absolute termen verminderen, met het jaar 2005 als uitgangspunt.
– We zullen ons waterverbruik met 60% per gereed product verminderen, met het jaar 2005 als uitgangspunt.
– We zullen afval met 60% per gereed product verminderen, met het jaar 2005 als uitgangspunt.
– We zullen geen afval naar een stortplaats sturen.
– We zullen onze CO2-uitstoot van het transport van producten met 20% per gereed product verminderen, met het jaar 2011 als uitgangspunt.

3. Duurzaam leven – Tegen 2020, zullen we elke L’Oréal consument in staat stellen om duurzame consumptiekeuzes te maken, terwijl de schoonheid van de wereld verbeterd wordt.
– We zullen een product assessment tool gebruiken om het sociaal profiel en het milieuprofiel te evalueren op 100% van alle nieuwe producten. Merken zullen deze informatie vrijstellen zodat consumenten duurzame levensstijl keuzes kunnen maken.
– Alle L’Oréal merken zullen beoordelen waar zij hun grootste milieu-of sociale effecten hebben en zullen zich inzetten om hun voetafdruk te verbeteren. Elk merk zal de vooruitgang rapporteren en bewustwording over duurzame levensstijl keuzes onder consumenten verhogen.
– Onze consumenten zullen in staat zijn om onze duurzame acties te beïnvloeden door middel van ons consumenten duurzaamheidpanel.

4. Ontwikkelen van duurzaamheid
a. Werknemers: Tegen 2020, zullen L’Oréal medewerkers toegang hebben tot gezondheidszorg, sociale bescherming en opleiding, waar dan ook ter wereld.
– We zullen gezondheidsdekking bieden voor medewerkers, die afgestemd is op de beste praktijken in het land waar ze zich bevinden.
– We zullen financiële bescherming bieden aan alle werknemers als onverwachte gebeurtenissen in het leven, zoals arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit, ontstaan.
– Elke L’Oréal werknemer zal toegang hebben tot ten minste een training per jaar, waar dan ook ter wereld.

b. Leveranciers: Tegen 2020 zullen 100% van onze strategische leveranciers deelnemen aan ons leverancier duurzaamheidprogramma.
– Alle strategische leveranciers zullen geëvalueerd en geselecteerd worden op hun sociale en milieuprestaties.
– Alle strategische leveranciers zullen een zelfbeoordeling van hun duurzaamheidbeleid met onze steun hebben afgerond.
– Alle leveranciers zullen toegang hebben tot L’Oréal trainingsmiddelen om hun duurzaamheidbeleid te verbeteren.
– 20% van de strategische leveranciers zal geassocieerd worden met ons solidarity sourcing programma.

c. Gemeenschappen: Tegen 2020, zullen we meer dan 100.000 mensen uit kansarme gemeenschappen, gelijk aan de grootte van ons personeelsbestand, toegang geven tot werk.
We zullen ons doel bereiken door middel van programma’s in de volgende gebieden:
– Solidarity sourcing
– Inclusive distributie
– Beauty professionalisering
– Mentoring en gemeenschapsonderwijs
– Werkgelegenheid voor gehandicapten en ondervertegenwoordigde sociaaletnische groepen.