Deze vorm van dienstverlening is uniek. Volgens Simon Wilkinson, verantwoordelijk voor CRE, was de eerste aanzet een onderzoek van het UK Social Investment Forum (UKSIF) en de LSE dat de Britse bedrijven gemiddeld zeven dagen per maand kwijt waren om te voldoen aan informatieverzoeken over wat zij allemaal deden op mensen- en milieugebied. Een vijfde van de Britse ondernemingen heeft een stafmedewerker verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en hij is meer dan de helft van zijn tijd kwijt aan het geven van tekst en uitleg. Wilkinson: ‘CRE kan die last verlichten.’

En dat is nodig, omdat de vraag naar niet-financiële informatie de komende jaren alleen maar zal toenemen. In het Verenigd Koninkrijk moeten beursgenoteerde bedrijven sinds 1 april in hun jaarverslag een Operational Financial Review (OFR) opnemen. Naast het overzicht over doelstellingen, strategie en toekomstvisie moet daarin ook informatie worden opgenomen over het beleid naar klanten, werknemers, toeleveranciers, maatschappij en milieu.

Daarnaast dwingt de modernisering van de Europese verslaggevingsrichtlijnen bedrijven meer informatie te geven over werknemers- en milieuthema’s. Kredietbeoordelaars Standard & Poor’s en Fitch hebben een toenemende belangstelling voor niet-financiële informatie bij de bepaling van het risicoprofiel van een onderneming.

Volgens Wilkinson heeft de databank een aantal belangrijke voordelen voor de informatievragers. ‘De informatie wordt uniform en dus beter vergelijkbaar. Onderzoeksbureaus krijgen een hogere respons, omdat ze hun informatie bij ons kunnen opvragen en niet misschien tevergeefs wachten op een ingevulde vragenlijst.’

Het voordeel voor bedrijven is dat ze zich meer kunnen concentreren op echt verantwoord ondernemen dan op transparantie alleen.

De databank zal bestaan uit drie niveaus: een openbaar deel waar iedereen toegang toe heeft; een deel met de openbare informatie maar dan goed gerangschikt, waar een abonnement voor nodig is. Het derde wordt een zogenoemd dialoogniveau waar niet-openbare informatie uitgewisseld kan worden tussen bedrijven, financieel analisten en fondsbeheerders.

De LSE en het Nederlandse consultantsbedrijf Triple Value houden vandaag in Amsterdam een conferentie over de toekomst van niet-financiële informatie.