Vandaag maakt Logitech bekend dat zijn volledige productportfolio voor videovergaderen dat draait op het CollabOS-besturingssysteem, zal worden gefabriceerd met gerecycled plastic, waardoor zakelijke klanten worden geholpen met het behalen van hun duurzaamheidsdoelen als zij kiezen voor Logitech.  Dat betekent niet alleen dat nieuwe producten op een duurzame manier worden ontwikkeld, maar ook dat bestaande producten (inclusief Rally Bar, Rally Bar Mini, Tap IP, Tap Scheduler en Scribe) van Logitech opnieuw worden ontworpen op een manier die in de duurzame visie van het bedrijf past. De producten worden vervaardigd met materialen die de CO2-uitstoot per product verlagen. Tegelijkertijd kondigt Logitech aan dat het zijn Design for Sustainablity-principes, tools en kennis beschikbaar stelt voor fabrikanten in de consumentenelectronica, zodat zij versneld hun eigen duurzaamheidsdoelen kunnen behalen.

“Door de CO2-voetafdruk in ons portfolio voor videovergaderen te verkleinen helpen we andere bedrijven met hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer bij Logitech. “We ontwerpen en vervaardigen niet alleen onze nieuwe producten met gerecycled plastic en andere materialen met een lage koolstofuitstoot, maar we passen deze visie ook toe binnen ons huidige aanbod. Bovendien doen we dit zonder de prijzen van onze producten te verhogen of in te leveren op de kwaliteit en de performance die bedrijven van Logitech gewend zijn.” 

Inspanningen om de negatieve impact op onze leefomgeving de das om te doen vormen een steeds belangrijker onderdeel van bedrijfsvoering. Uit een enquête van Frost & Sullivan, die recentelijk is afgenomen onder IT-professionals, is gebleken dat 65% naar een toonaangevende positie wil toewerken als het aankomt op milieu-, sociale- en bestuurlijke zaken. Dit wordt zelfs als ‘kritiek’ of ‘zeer belangrijk’ doel voor het komende jaar beschouwd.

Door Design for Sustainability (DfS)-principes toe te passen in Logitechs portfolio voor videovergaderingen kunnen klanten nu hun vergaderruimtes, inclusief Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms, volledig uitrusten met technologie die duurzaam is ontworpen. Deze ontwikkeling borduurt voort op de vooruitgang die Logitech al heeft geboekt met producten voor persoonlijke werkplekken, zoals webcams, headsets, muizen en toetsenborden.

Design for Sustainability (DfS)

Een speerpunt van DfS is het gebruik van circulaire materialen, die kunnen worden gewonnen uit afvalmateriaal en een tweede leven krijgen. Hier valt ook post-consumer recycled plastics (PCR) onder, die Logitech ‘next life plastics’ noemt.

Zo maakt een product als Logitech Sight gebruik van:

  • Minimaal 50% gecertificeerd gerecycled plastic
  • 21% reductie van de CO2-voetafdruk
  • 1,400tCO2e vermeden uitstoot per 100,000 eenheden (genoeg om ongeveer 131 keer rondom de wereld te rijden)

Daarnaast worden producten van Logitech voor videovergaderen gemaakt met:

  • CO2-arm aluminium, gemaakt met hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen voor een lagere uitstoot
  • Verpakking van materiaal uit FSC®-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen
  • 100% gerecyclede stoffen in de Rally Bar-familie
  • De mogelijkheid om oude apparatuur voor videovergadering op te pikken of te recyclen via Logitech Select
  • Energiebesparingsmodi die de CO2-impact van de Rally Bar en Rally Bar Mini in potentie kunnen verminderen met maar liefst 1.65 ton koolstofdioxide

Zelf meer impact maken? Logitech biedt een helpende hand

Logitech heeft zijn Scope 3-emissies met maar liefst 21% verminderd in 2022. Het bedrijf heeft als doel om meer koolstof te verwijderen dan uit te stoten tegen 2030.

Om CO2-uitstoot op grotere schaal te reduceren en progressie binnen de hele industrie te stimuleren biedt Logitech zijn DfS-principes, tools en kennis over het integreren van duurzame materialen in productieprocessen aan. Hierdoor kan welke organisatie dan ook binnen de markt van consumentenelectronica gebruikmaken van de expertise van Logitech om stappen te zetten omtrent zijn eigen duurzaamheidsdoelen. Bedrijven kunnen contact opnemen via sustainability@logitech.com om meer te weten te komen over het gebruik van duurzame materialen in productieprocessen. Op deze manier wil Logitech zijn steentje bijdragen aan een versnelde duurzaamheidstransitie in de gehele industrie.

Transparantie en verantwoordelijkheid

Steeds meer bedrijven werken actief aan het verminderen van hun CO2-uitstoot en daarom zoeken zij naar technologiepartners die transparant zijn over hun impact aan de hand van key performance indicators (KPI’s), rapportages en third party-certificeringen. Logitech is op weg om zijn doelstelling voor 2025 te behalen: voor ieder product in zijn portfolio moet het duidelijk zijn wat de CO2-voetafdruk is. Hierdoor wordt het voor bedrijven die technologie willen aanschaffen eenvoudiger om weloverwogen, duurzamere keuzes te maken als het gaat om aankopen voor vergaderruimtes, persoonlijke werkplekken en flexdesks. Logitech rapporteert de progressie met betrekking tot zijn klimaatdoelen op jaarlijkse basis. Lees hier het 2023 Impact Report.