Lidl heeft als eerste supermarkt in Nederland direct de tweede Lean & Green star ontvangen. Op 26 april dit jaar sloot Lidl zich aan bij Lean & Green en op 5 oktober ontving de supermarkt zowel de eerste als tweede star. Vandaag mocht de supermarkt de twee sterren in ontvangst nemen voor hun duurzame filiaal in Oosterwold.

Ruud Metten, Manager Logistieke Inkoop & Innovaties bij Lidl, mocht de tweede star in ontvangst nemen. Zijn reactie: “bij Lidl werken we iedere dag hard om duurzaamheid en een gezonde leefstijl betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Dit geldt niet alleen voor ons assortiment maar ook voor onze bedrijfsvoering, en daarmee transport. We zijn trots dat onze inzet niet onopgemerkt is gebleven en we meteen beloont zijn met direct de tweede Lean & Green star.”

Duurzaam transport bij Lidl

Lidl zet zich al jaren in voor duurzaam transport. De supermarkt heeft in een periode van 5 jaar een reductie van 30% CO₂ gerealiseerd. Dit komt onder andere door efficiënt te rijden en de vrachtwagens zo vol mogelijk te beladen. Op de terugweg neemt Lidl alle reststromen uit het filiaal weer mee om te recyclen. Bij Lidl zie je dan ook geen vuilniswagens bij het filiaal, waardoor ook het aantal verkeersbewegingen tot een minimum wordt beperkt. Daarbij kijkt Lidl kritisch naar beschikbare brandstoffen, zo rijdt de supermarkt sinds 2016 met LNG, en
sinds 2020 gebruikt Lidl ook het nog duurzamere alternatief bioLNG. De komende jaren gaat de supermarkt de inzet hiervan alleen nog maar verder verhogen. Daarbij wordt sinds juni 2021 de duurzaamste supermarkt van Nederland, Lidl Zero Almere Oosterwold, 100% emissieloos bevoorraad dankzij een elektrische vrachtwagen met een volledig elektrisch koelsysteem. Het uiteindelijke doel van Lidl is om binnen afzienbare tijd volledig emissieloos te kunnen rijden.

Op weg naar klimaatneutraal

Afgelopen donderdag kondigde Lidl nog haar klimaatdoelen aan, waarmee de supermarkt actief bijdraagt aan het Parijsakkoord. De tweede star van Lean & Green bevestigen nog eens extra hoe ver Lidl al is in haar weg naar klimaatneutraliteit. En de komende jaren gaat Lidl haar transport alleen nog maar verder verduurzamen. Zo wordt in 2022 het nieuwe distributiecentrum geopend in Almere met het keurmerk 5 sterren BREAAM outstanding. Vanaf dit nieuwe distributiecentrum worden straks onder andere de filialen in Amsterdam zero emissie bevoorraad. Lidl focust zich hierbij niet alleen op de trekker, maar ook op de koeltrailers. Zo heeft Lidl inmiddels een groot gedeelte van haar diesel koeltrailers laten vervangen door trailers met een volledig elektrisch koelsysteem.

Over Lean & Green

Lean & Green is het leidende CO₂-reductieprogramma waar zowel verladers als bedrijven die binnen de logistieke dienstverlening werkzaam zijn aan kunnen deelnemen. Het programma heeft als doel om de CO₂-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en efficiënte maatregelen. Lean & Green helpt bedrijven op weg naar duurzame oplossingen en efficiënte logistieke processen en geeft -door jaarlijks meten van de CO₂-erkenning aan de verbeteringen van de CO₂-prestatie middels het Lean & Green 5 Star Framework.