De afgelopen jaren is de internationale gemeenschap geconfronteerd met verschillende zorgwekkende ontwikkelingen. Het eerste probleem dat de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden, is de groeiende zorg over het milieu. Het ene klimaatscenario schetst een nog zwartgalliger toekomstbeeld dan het andere, en rapporten over huidige consequenties van klimaatverandering en andere milieuproblemen komen in toenemende mate naar buiten. Zo langzamerhand groeit het besef dat de leefbaarheid van onze planeet op niet al te lange termijn onder zware druk zal komen te staan.
De zorg over milieudegradatie wordt onderschreven door de nijpende situatie van schaarste van water, energie en voedsel – een situatie waarvan verwacht wordt dat ze enkel zal verergeren. Schaarste is mede-veroorzaker van het tweede grote mondiale probleem, namelijk groeiende mondiale armoede en honger. Miljoenen mensen zijn nu al afhankelijk van voedselhulp, per dag komen er duizenden bij, en de huidige economische crisis betekent nog een zware slag voor de economische groei van de ontwikkelingslanden.

Deze twee ontwikkelingen hebben alles met elkaar te maken en om ze aan te pakken moet een gezamenlijke oplossing worden gevonden. Voor armoedebestrijding is de afgelopen jaren het principe van ‘duurzame economische ontwikkeling’ gepropageerd, teneinde de valkuil te vermijden waarbij armoedebestrijding (economische groei) hand in hand gaan met grootschalige en onherroepelijke milieudegradatie. Een dergelijke strategie biedt het hoofd aan korte termijn denken en neemt lange termijn (milieu-)effecten van economische groei in overweging. Echter, is een dergelijke aanpak op dit moment nog realistisch? Door de schaarste van water, energie en voedsel in combinatie met de economische crisis is armoede- en hongerbestrijding nog urgenter geworden. Aan de andere kant worden ook zorgen over het milieu en klimaat steeds prangerder. Is een mensenleven meer waard dan het milieu? Zal het economisch korte termijn denken terugkeren als dit het verschil zal maken tussen leven en dood? Zal duurzame economische ontwikkeling de komende jaren nog een rol spelen, of zal het milieu aan het kortste eind van deze crisis trekken? Aart de Geus zal in zijn lezing deze vragen trachten te beantwoorden, en na afloop uitvoerig in discussie gaan met het publiek.

Aart de Geus is plaatsvervangend secretaris-generaal bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Van 2002 tot 2007 was hij Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor heeft hij als advocaat gewerkt, en was hij vice-voorzitter van de CNV.