Ondernemen met oog voor de planeet en voor elkaar: daarover biedt Fawaka Ondernemersschool educatieve programma’s aan. Kinderen op de basisschool leren tijdens zo’n programma meer over ‘impact ondernemen’. Bovendien lijkt het programma verschillen tussen jongens en meisjes te verkleinen, zo blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Het Fawaka programma sluit hiermee aan bij de ambitie van Amsterdam als toonaangevende metropool voor impactondernemerschap dat maatschappelijke waarde creëert.

Fawaka heeft in 2021 aan zo’n 450 Amsterdamse basisschoolkinderen (groep 6 t/m 8) haar programma’s over sociaal en duurzaam ondernemen aangeboden. Op initiatief van Amsterdam Impact, het programma van gemeente Amsterdam om impact ondernemerschap te stimuleren, deed de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek naar de effecten, door de deelnemende kinderen en hun ouders te bevragen.

Het onderzoek laat zien dat een relatief kortdurend programma over impact ondernemen een verschil kan maken voor kinderen. De kinderen die deelnemen aan de Fawaka-programma’s zeggen na afloop meer te weten over ondernemen en over duurzaamheid, en een deel van de kinderen koppelt deze onderwerpen ook aan elkaar. Meer kinderen zien een rol voor bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Eén van de deelnemende kinderen:
[Een bedrijf] moet wel iets goed doen voor de wereld. Maar als het dat niet doet, moet het ook niet weer iets slechts doen voor de wereld.

Daarnaast lijkt het programma verschillen tussen jongens en meisjes te verkleinen, legt onderzoeksleider Maarten Hogenstijn uit. ‘We hebben kinderen voor en na het programma gevraagd zichzelf te scoren op een aantal vaardigheden, zoals creativiteit, samenwerken en presenteren. Vooraf scoren jongens zichzelf hoger; terwijl na afloop de score vrijwel gelijk is.’ Ook op de vraag of ze later zélf een bedrijf willen, nemen de verschillen duidelijk af. ‘Dit resultaat is tegengesteld aan de resultaten van eerder onderzoek naar ondernemerschapsonderwijs voor kinderen’, zegt Hogenstijn. ‘In dat onderzoek ging het om een competitief programma over winstgericht ondernemerschap, terwijl de Fawaka-programma’s speels van opzet zijn en gaan over sociaal en duurzaam ondernemen.’

Thiemo Heilbron, directeur en oprichter van Fawaka Ondernemersschool: ‘We weten nu nóg beter wat de kinderen leren in onze programma’s, wat de impact is en waar we deze kunnen vergroten. Hierdoor kunnen we scholen steeds beter ondersteunen.’

‘De resultaten uit dit onderzoek zijn een waardevolle eerste stap op weg naar meer kennis over de effecten van ondernemerschapsprogramma’s voor kinderen, ook internationaal smaakt het naar meer’, aldus Ellen Oetelmans, programma manager Amsterdam Impact. Amsterdam Impact, Fawaka Ondernemersschool en de Hogeschool van Amsterdam hebben al het initiatief genomen voor een samenwerkingsproject met internationale partners, waarin kennis over soortgelijke programma’s wordt uitgewisseld met het oog op de verdere ontwikkeling daarvan.

Dit onderzoek heeft kunnen plaatsvinden door een financiële bijdrage van het programma Amsterdam Impact van de gemeente Amsterdam, en is een samenwerking van Hogeschool van Amsterdam (Maarten Hogenstijn) en Fawaka Ondernemersschool (Thiemo Heilbron).

Foto: Jurre Rompa