Leernetwerken geven klimaatneutraal en circulair inkopen impuls

Circulair inkopen geeft een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Reden voor Rijkswaterstaat om in 2030 volledig circulair te willen werken. In samenwerking met het expertisecentrum aanbesteden PIANOo zijn daarom 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen opgestart.

In de leernetwerken zal bestaande kennis over klimaatneutraal en circulair inkopen en opgedane kennis uit pilots worden vastgelegd, gedeeld en doorontwikkeld. De keuzes voor de productcategorieën en thema’s van de leernetwerken zijn gebaseerd op potentiële CO2-impact, de bijdrage aan transitie naar een circulaire economie en het belang van productgroep-overstijgende thema’s als organisatietransities en samenwerking met de markt voor succesvol Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Er zijn 8 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen, waarvoor u zich kunt aanmelden.

Leernetwerk Bouw en GWW

Vraagstukken die bij dit leernetwerk onder meer aan bod komen zijn: Hoe zetten we de ontwerpprocessen in voor meer circulaire en CO2-arme oplossingen? Hoe zijn bouwmaterialen op een slimme manier her te gebruiken? En wat betekent dit voor het inkoopproces, de bouworganisatie en bouwlogistiek? Meer informatie is te vinden op de pagina Leernetwerk Bouw & Grond, Weg en Waterbouw (GWW).

Leernetwerk Bedrijfskleding

Textiel zorgt voor veel CO2-uitstoot in de keten. Het ministerie van Defensie heeft met succes het initiatief genomen om textielinkoop duurzaam/circulair te maken. In dit leernetwerk worden kansen en valkuilen van de aanpak van Defensie onderzocht. Bekijk voor meer informatie de pagina Leernetwerk Duurzame bedrijfskleding.

Leernetwerk ICT

Voor leernetwerk ICT zijn er veel mogelijkheden op CO2-besparing, maar de mondiale markt is lastig te beïnvloeden. Hergebruik en levensduurverlengingen bieden wel kansen op de korte termijn. Daarnaast zijn er kansrijke pilots in het onderwijs en kan gebruik gemaakt worden van internationale ontwikkelingen rond Circulair Design. Dit leernetwerk richt zich op deze ontwikkelingen. Bekijk voor meer informatie de pagina Leernetwerk ICT.

Leernetwerk Energie

Overheden hebben diverse mogelijkheden om via inkoop het aanbod van duurzame energie te stimuleren. Zaken als contractduur en ruimte voor nieuwe initiatieven spelen een rol bij het realiseren van opwekcapaciteit. Dit leernetwerk richt zich op het inkopen van duurzame energie en de daaraan gerelateerde mogelijkheden om de transitie te stimuleren. Bekijk voor meer informatie de pagina Leernetwerk Energie.

Leernetwerk Mobiliteit

De transitie naar ‘zero emission’-mobiliteitsoplossingen staat hoog op de agenda bij zowel het Rijk als decentrale overheden. Inkoop speelt een centrale rol in deze transitie. Dit leernetwerk is gericht op het oplossen van knelpunten bij het inkopen van duurzame mobiliteitsoplossingen. Bekijk voor meer informatie de pagina Leernetwerk Duurzame mobiliteit.

Leernetwerk Kantoorinrichting

De kantoorinrichtingsmarkt is relatief ver doorontwikkeld op het gebied van circulaire oplossingen. Ook zijn overheden door het relatief lage risico van deze productgroep sneller bereid tot experimenten. Dat maakt dit leernetwerk bij uitstek geschikt voor kennisuitwisseling over innovatie, nieuwe verdienmodellen, opschaling enzovoort. Bekijk voor meer informatie de pagina Leernetwerk Circulaire kantoorinrichting.

Leernetwerk Interne Organisatie

Nog te vaak wordt de verantwoordelijkheid voor het slagen van MVI op de schouders van de inkoper gelegd, terwijl de invloed van de inkoper op bijvoorbeeld scope en ambitieniveau van een project beperkt is. In dit leernetwerk staat de benodigde organisatietransitie voor succesvol MVI centraal. Bekijk voor meer informatie de pagina Leernetwerk Interne Organisatie.

Leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid

Samenwerking met de markt is essentieel voor kennis en begrip van elkaars belangen en behoeften. Wederzijds vertrouwen is immers noodzakelijk bij het doen van pilots en experimenten. Overheid en leveranciers onderzoeken met elkaar in dit leernetwerk succesvolle vormen van samenwerking, waarom samenwerken soms lastig is en hoe risico’s onderling verdeeld kunnen worden. Bekijk voor meer informatie de pagina Leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid.

Share Button