Begin december stelde NLingenieurs (branchevereniging ingenieursbureaus) aan de leden de vraag: ‘doet u al aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?’. 

Het merendeel van de leden van NLingenieurs die deel hebben genomen aan het onderzoek, zoekt informatie over MVO bij de branchevereniging. Bijna 80% van de NLingenieurs deelnemers geeft aan dat MVO een integraal onderdeel is van de missie en de visie van de organisatie, maar van een MVO beleidsplan is nog niet altijd sprake.

Er zijn verschillende activiteiten die deelnemers van NLingenieurs ondernemen ten aanzien van MVO. Maatregelen wat betreft energiebesparing, interne bedrijfsprocessen zoals afvalvermindering- en scheiding en HR springen eruit. De voornaamste reden waarom leden van NLingenieurs aan MVO doen, is dat zij het belangrijk vinden om een maatschappelijke bijdrage te leveren.