Duurzaamheid is voor VolkerWessels een logische rode draad in alle activiteiten. Wij gaan voor een klimaatneutrale, circulaire en gezonde gebouwde omgeving, met de ambitie om in 2030 helemaal emissievrij te werken. Daarbij willen we een goede werkgever zijn, de natuurlijke omgeving versterken en de gezondheid van mensen verbeteren. Lars van der Meulen, directeur CSR (Corporate Social Responsibility, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen) is dagelijks met deze materie bezig. We vroegen hem naar de manier waarop VolkerWessels duurzaamheid benadert – en de rol die hij daar zelf in speelt.

Even voorstellen

Lars woont met zijn gezin in Utrecht en doet in zijn vrije tijd graag aan hardlopen. “En ik ben altijd al veel bezig geweest met impact op de maatschappij. Dat begon al op jonge leeftijd. Toen ik 8 was, stond er een brief van mij in de Donald Duck. Daarin schreef ik dat ik voor het milieu was en het heel belangrijk vond dat er elektrische auto’s gemaakt zouden worden.”

Uitzoomen

Vanuit een achtergrond in de psychologie en milieuwetenschappen werkt Lars inmiddels zo’n 15 jaar bij VolkerWessels. “Ik ben niet echt een techneut, en dat is soms wel wat lastig in een wereld van techneuten. Maar aan de andere kant betekent het ook dat het voor mij makkelijker is om uit te zoomen en mogelijke veranderingen te zien. Ik zit niet vast in hoe we dingen altijd deden.”

Drie pijlers

Wat Lars erg bevalt aan VolkerWessels, is het pragmatische karakter van de onderneming. “Wij zijn niet zo van de vergezichten, maar we zijn wel goed in het vertalen ervan. En als wij het hebben over duurzaamheid, hebben we het niet zozeer over een visie als wel over terreinen waarop we concreet impact kunnen maken. In grote lijnen hebben we het dan over drie pijlers. Om te beginnen kunnen wij als groot bouwbedrijf – soms samen met onze partners – een enorme bijdrage leveren aan het reduceren van broeikasgassen en dus het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast kunnen we de toenemende effecten van die klimaatverandering bestrijden door bijvoorbeeld klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen. En ten slotte, wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind: we hebben aandacht voor de menselijke factor, met een focus op mensen die wat meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben.”

Eigen koers

Lars stelt dat VolkerWessels als grote organisatie graag een eigen koers vaart. “Wat we in ieder geval niet doen, is altijd netjes meelopen. Als iedereen het op een gegeven moment heeft over circulariteit of bodemvervuiling, is dat voor ons geen reden om aan zo’n thema direct een doelstelling te verbinden. Zeker niet omdat dat kan afleiden van de doelstellingen waarop we het verschil willen maken. Wij kijken waar we écht impact kunnen hebben.” Momenteel is VolkerWessels druk bezig met de invoering van de CSRD, strenge Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheidsrapportage. “Als grote onderneming moeten wij straks op allerlei gebieden nog veel meer gaan rapporteren. Natuurlijk gaan we aan de regels voldoen, maar ook dat vliegen we aan vanuit onze eigen strategie: eerst zelf bepalen waar onze impact zit, pas daarna kijken welke items we al dan niet kunnen afvinken.”

“Als groot bouwbedrijf kunnen wij een enorme bijdrage leveren aan het reduceren van broeikasgassen en dus het tegengaan van klimaatverandering”

Richtlijnen biodiversiteit

Bij zijn inspanningen om processen te verduurzamen, stuit Lars soms ook wel op weerstand binnen de organisatie. “Als ik mij ergens hard voor maak en anderen vinden dat we daar het verschil niet kunnen maken, krijg ik dat ook te horen. Maar als ik mensen ervan kan overtuigen dat mijn idee wel degelijk kansen biedt, wordt er direct werk van gemaakt. Een mooi voorbeeld zijn de biodiversiteitsrichtlijnen die we onlangs hebben ingevoerd. Onze projectleiders hebben al heel wat moeite om hun projecten vorm te geven binnen de wettelijke kaders. En dan kom ik met de suggestie dat we nog een stap verder moeten gaan, door in ieder project minimaal een basiskwaliteit natuur te handhaven of realiseren. Daar is flink over gediscussieerd, tot op het hoogste niveau. Om mijn standpunt extra te ondersteunen, heb ik samen met onze experts tien richtlijnen opgesteld die onze projectleiders in elk project zouden moeten meenemen. Die zijn uiteindelijk goedgekeurd door de Raad van Bestuur en in de hele organisatie verspreid. Het is een set van afspraken geworden waaraan iedereen binnen VolkerWessels zich moet houden.”

Duurzaamheid leeft

Terugblikkend op de afgelopen 15 jaar VolkerWessels constateert Lars dat het thema duurzaamheid een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Waar het 15 jaar geleden nog een vreemde eend in de bijt was, en 5 à 10 jaar geleden een mooie nice-to-have, zie je dat het tegenwoordig echt een license to operate is. Opdrachtgevers verwachten van een bedrijf niet alleen dat het gevraagde product wordt geleverd, maar ook dat dat op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Je ziet het ook bij nieuwe werknemers: die vragen ons hoe wij kijken naar duurzaamheid en hoe we bijdragen aan de energietransitie. Kortom, duurzaamheid leeft. Het is een onderwerp waar je niet meer onderuit kunt.”

“Wij zijn niet zo van de vergezichten, maar we zijn wel goed in het vertalen ervan”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van VolkerWessels