De eerste SDG-missies zijn uitgedeeld! Vrijdag 25 September 2020, heeft het mission control team in samenwerking met SDG Nederland, Ruud Koornstra, Karin van IJsselmuide, Kelly Ruigrok, Data-for-Good.com en diverse ministeries, meer dan 200 brieven bezorgd aan parlementsleden, ministers, burgemeesters, staatssecretarissen en burgers in Nederland met hun eigen missie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 te bereiken. De eerste levering vond plaats aan de Koninklijke familie van Nederland. 25 September om 12:00 uur is de openbare brief aan alle “medelanders” gepubliceerd om op te roepen tot actie op grote schaal.

Landelijke SDG-dashboards energie en grondstoffen transitie

We kunnen de 17 doelen wereldwijd bereiken tegen 2030. Dit kan door voor elk land een dashboard per SDG te faciliteren waarop mensen, bedrijven en overheden de status van het land op een SDG kunnen zien. De scientist board die verbonden is aan de online dashboards analyseert en plot de data in simulaties zodat we samen tot impactvolle en transparante oplossingen komen.

De historische data op de landelijke dashboards wordt in Nederland door o.a. het CBS, Kadaster, Urgenda etc. gefaciliteerd, de nieuwe data halen we op met het ecosysteem van mensen, organisaties en overheids organisaties zodat de data accurater wordt en je als land daarop kunt schakelen. Andere partners van SDG Mission Control in Nederland zijn o.a.: NEVI, Stichting SCO, Global Sustainable Enterprise System, Sustainable Brand Index, MVO Nederland, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Kadaster, TenderBirds, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Project 625, het Groene Brein en Duurzaam-Ondernemen.nl etc.

Neem deel aan de missie

President John F. Kennedy wilde de eerste man naar de maan sturen. Iedereen dacht dat dit niet kon, maar vanuit Houston is het binnen 10 jaar gelukt om de eerste man op de maan te zetten. De landelijke dashboards voor de energie en grondstoffen transitie is het Houston van het behalen van de SDGs.
Als burger, bedrijf, burgemeester, wethouder, minister etc. kun je je opgeven om deel te nemen aan de missie om SDG 7 en 12 te behalen in het kader van het landsbelang. Als je je opgeeft wordt je uitgenodigd voor de Mission Control Room bijeenkomsten voor SDG 7 en/of SDG 12. In de Mission Control Room worden innovaties gepresenteerd, best practices gedeeld, taken ten behoeve van de missie uitgedeeld en toegewezen, data simulaties besproken en sector specifieke energie oplossingen gepresenteerd etc.

Onderdelen van de missie kunnen zijn: vergaren van data, rapporteren over de SDGs, deelnemen aan research groepen, deelname aan de scientist board, een SDG Influencer worden met je bedrijf of in persoon, data analyseren m.b.t. SDGs, deelnemen aan de nationale of internationale lobby groep, deelnemen aan de fysieke & online Mission Control Room meetings, Ruud Koornstra of Karin van IJsselmuide van advies voorzien (SDG Coördinatoren SDG 7 & SDG 12), etc.

Internationale ambitie

De Data for Good – Mission Control Centers zijn gestart in Nederland met SDG 12 en SDG 7. Samen met overheid, bedrijfsleven en burger bouwen we in Nederland aan een ecosysteem om échte impact mogelijk te maken. Internationaal is er al veel animo en het Mission Control team werkt o.a. al in Amerika aan een SDG 6 dashboard.

Neemt u ook deel aan de missie?

Dashboard

Dashboard

Homepagina