Op 6 oktober jl. lanceerde Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, een nationaal onderzoek naar de circulaire economie. Dat is hard nodig, gezien de uitkomsten van een eerder regionaal onderzoek. Daaruit bleek dat de circulaire economie volop belangstelling geniet, maar het toepassen in organisaties komt nog nauwelijks van de grond. Als het bedrijfsleven de circulaire kar moet gaan trekken, dan zijn er nieuwe business- en verdienmodellen nodig. En die ontbreken grotendeels. 

Het nationale onderzoek naar de Circulaire Economie heeft tot doel om de kansen en uitdagingen voor bedrijven en burgers, in kaart te brengen. Met die inzichten kunnen dan die nieuwe business- en verdienmodellen ingericht worden. Streven is dat er daardoor geen waarde meer verloren gaat. Grondstoffen komen terug in de keten en zijn de basis zijn voor werk, producten en verdiensten. Samenwerken om samen waarde te creëren.

Zet de eerste stap en vul de enquête in

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door partners Rabobank (lead sponsor), Interface, Engie, PGGM, Auping, DAR, TNO, MVO NL, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Saxion UAS, Windesheim, Stad Zwolle, Stad Nijmegen, NS, e.v.a. De resultaten van het onderzoek worden tijdens een tweedaags event op 18 en 19 mei 2017 gepresenteerd.