De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Inkoop speelt een sleutelrol in het toekomstbestendig(er) maken van organisaties en is de aanjager voor de duurzame wereld van morgen. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie. Maar hoe verbinden we de duurzame strategie aan de praktijk van inkoop?

ISO 20400

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten, te borgen en aan te laten sluiten bij de duurzaamheidsstrategie van organisaties. ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’:

  • is een praktische richtlijn voor het verduurzamen van organisaties en leveranciersketens;
  • is compleet, actueel en afgestemd op ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001;
  • creëert businesskansen, duurzame producten en diensten, en laat de impact van organisaties zien;
  • geeft input voor het Maatschappelijk Jaarverslag en de niet-financiële paragraaf;
  • is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit.

Stevige Nederlandse inbreng

Vanaf het allereerste begin in 2014 is er vanuit Nederland een actieve en invloedrijke inbreng geweest op de ontwikkeling van deze richtlijn. In totaal hebben bijna 40 landen meegeschreven aan ISO 20400, naast diverse internationale organisaties als UN, OESO en de Europese Commissie.

Lancering 18 mei in Amersfoort

Op donderdag 18 mei aanstaande wordt de richtlijn gepresenteerd tijdens het lanceringsevenement in Amersfoort. Onder begeleiding van dagvoorzitter Willem Lageweg, oud-directeur van MVO Nederland en MVI-ambassadeur, krijgen deelnemers een goed beeld van wat deze richtlijn precies inhoudt, wie er allemaal gebruik van kan maken en hoe deze het best voor kan worden ingezet voor de eigen organisatie.

Meer informatie