FoodQuake.nl versnelt de beweging rond beter, duurzaam voedsel door een overzicht te bieden van projecten van grote en kleine spelers, nationaal en internationaal. Zo kunnen uiteenlopende partijen elkaar vinden, inspireren, van elkaar leren en elkaar versterken. Alleen door bundeling van krachten ontstaat er namelijk een maximale impact op de samenleving. Belangrijk, want voedsel vormt maar liefst 30% van onze ecologische voetafdruk. Oftewel de impact die mensen hebben op het milieu. Met de stijgende wereldbevolking is de verduurzaming in de wereld van landbouw en voedsel een noodzakelijke verandering.

Filling the gap
Het wemelt van de duurzame initiatieven en projecten in voedsel en landbouw die werken aan het terugbrengen van onze ‘foodprint’. Dat is, nu nog, een erg fragmentarische aanpak. Ook bestaande ‘verzamelwebsites’ richten zich óf alleen op pilots van grote commerciële spelers of op burgerinitiatieven en start-ups. “Juist het samenbrengen van grote en kleine spelers zoals op FoodQuake.nl, kan zorgen voor versnelling en de impact vergroten. Zo vormt voor veel grote organisaties de investering in de verkenning van verduurzaming een grote drempel. Zonde, want veel van wat zij nodig hebben is door kleinere spelers al gedaan”, aldus Natascha Kooiman, initiatiefnemer van FoodQuake.nl.

Van ketens naar cirkels
Via FoodQuake.nl kunnen de grote en kleine spelers met elkaar in contact komen. Op FoodQuake.nl is een indeling gemaakt naar onderwerp, regio, en binnen- en buitenland. Zo schept de website een overzicht in de veelheid aan projecten. FoodQuake.nl zet de komende tijd bovendien in op het proactief verbinden van partijen. Dit doet ze met o.a. ‘versnelkamers’ waarmee ze ketenverduurzaming bevordert door de juiste projecten te verbinden.

Versneller van verduurzaming
“BBK/Door Vriendschap Sterker en Triple Turnaround zetten zich in voor organisaties die de maatschappij mooier en duurzamer maken. FoodQuake is zo’n organisatie. Daarom steunen wij dit initiatief om duurzame initiatieven en projecten een podium te geven. Kleine initiatieven krijgen via FoodQuake.nl de kans om op te vallen en gevonden te worden en grote spelers kunnen laten zien wat zij doen én samenwerkingspartners vinden”, aldus Veronique Swinkels, directeur van BBK/Door Vriendschap Sterker.

Oproep aan kleine en grote organisaties
Organisaties kunnen hun profiel invullen op www.foodquake.nl. De komende tijd worden iedere dag projecten online geplaatst en via Facebook en Twitter in het zonnetje gezet.