Op 13 maart gaat het nieuwe Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) open. Met het fonds helpen we Nederlandse ondernemingen met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Zo kunnen bedrijven samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in hun internationale waardeketen(s) aanpakken.

In Nederland verwacht de overheid dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in internationale standaarden van bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Lees hierover meer op de pagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het Buitenland.

Oorzaken aanpakken

Nederlandse bedrijven hebben niet altijd zicht op wat er in hun waardeketen gebeurt op het gebied van IMVO. Zij hebben wel de verantwoordelijkheid om risico’s en misstanden in kaart te brengen en aan te pakken volgens de OESO-richtlijnen voor MVO. Met financiële ondersteuning van FVO kunnen bedrijven de oorzaken vaststellen en maatregelen nemen.

IMVO-convenanten

FVO geeft ook financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van hun IMVO-convenanten. In IMVO-convenanten werken ondernemingen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om waardeketens te verduurzamen.

Op deze manier kunnen de maatschappelijke organisaties hun kennis en netwerk beschikbaar stellen voor alle deelnemers uit het convenant. Dit draagt bij aan het verduurzamen van waardeketens in productielanden.

Meer informatie