Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions nemen restwarmtekoppeling officieel in gebruik

De restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions is officieel in gebruik genomen. Op 2 juli verrichtte Ben de Reu, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, de openingshandeling. Hij deed dit samen met Chayenne Wiskerke, directeur van Wiskerke Onions, en Erik de Been, verantwoordelijk voor Technology Development bij Lamb Weston / Meijer.

Vanaf nu produceert Wiskerke Onions 35 miljoen netjes uien energiezuinig. Dat wil zeggen dat 1 op de 5 in Nederland geconsumeerde uien nu duurzaam wordt gedroogd met 100 procent restwarmte van Lamb Weston / Meijer. Deze stroomt als water van 60 graden Celsius van de aardappelverwerker via buizen naar het naastgelegen perceel van Wiskerke Onions. Daar wordt de warmte omgezet in lucht van 30 graden Celsius.Deze samenwerking tussen twee agro-foodbedrijven levert elk jaar een besparing op van 500.000 m3 aardgas, ofwel de energieconsumptie van 300 huishoudens. Bovendien vermindert dit de uitstoot van CO2 met zo’n 875 ton. Dat is net zoveel als de jaarlijkse CO2-opname van vijftigduizend bomen.

Dit project past in het beleid van de Provincie Zeeland om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Daarvoor heeft de Provincie een Green Deal met de overheid gesloten, van waaruit een subsidie is verstrekt die deze restwarmtekoppeling mogelijk maakt. Ook Smart Delta Resources – een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven – heeft hieraan meegewerkt.

“De prijs van aardgas zal de komende jaren alleen maar stijgen, dus dit is ook financieel duurzaam”, zegt Chayenne Wiskerke. “Wiskerke Onions wil de meest duurzame uienleverancier zijn op de wereldmarkt. We produceren een aanzienlijk deel onder het keurmerk Planetproof, en besparen ruim tienduizend transportkilometers door onze logistiek via Vlissingen te doen. Ook hebben we nu 1600 zonnepanelen op ons dak liggen. Dat is 2600 vierkante meter groene energie.”

Lamb Weston / Meijer is al even ambitieus. “Wij willen leidend zijn in duurzame ontwikkeling in onze sector”, zegt Lisette Jacobs, Director HR & Communications. “Daarbij helpen samenwerkingsprojecten zoals deze. Minder watergebruik, het minimaliseren en vergroenen van energiegebruik en het voorkomen van afval en het verwaarden van reststromen is onze duurzame top 3. Dit systeem van restwarmtekoppeling sluit hier volledig bij aan.”

Erik de Been zet zich bij Lamb Weston / Meijer in voor het verwaarden van reststromen. Hij nam twee jaar geleden het initiatief om dit traject samen met Wiskerke Onions op te starten. “Toen was er nog geen energie-akkoord dat onlangs is getekend en er was nog geen sprake van het versneld stoppen van de winning van Gronings gas”, zegt De Been. “Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd, waardoor dit systeem van restwarmtekoppeling actueler is dan ooit.”

Laurens Meijering (Smart Delta Resources) en Ben de Reu (Provincie Zeeland) benadrukken de betrokkenheid van bedrijven. “Het zijn de bedrijven zelf die de trekkers zijn”, zegt Meijering. “Er wordt veel gesproken over CO2-reductie, maar hier maken Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions er ook werk van!” De Reu: “Ik hoop dat dit een goed voorbeeld is voor andere bedrijven – met name in het MKB – om zelf ook werk te maken van duurzame samenwerking.”

Share Button