Deze initiatieven passen in het streven van Eindhoven om volgend jaar als eerste gemeente van Nederland ‘fairtrade-gemeente’ te worden. Een van de eisen voor het verwerven van die status is een onderzoek naar de stand van zaken in de stad. Welke producten, die ingekocht en verkocht worden, zijn op een eerlijke manier gefabriceerd en verhandeld? Die ‘nulmeting’ wordt met een steekproef gedaan. De resultaten worden dit najaar verwacht.

Bedrijven en winkels kunnen zich in 2009 aanmelden bij de gemeente als ze denken volgens de ‘fairtrade’-regels te handelen. Dan kunnen ze een gouden, zilveren of bronzen ‘stempel’ krijgen. Een officieel keurmerk is dat niet, omdat aan zo’n keurmerk te veel (Europese) regels verbonden zijn. “Het is wel een officieus label, om bij bedrijven, winkels en horeca een bewustzijn los te maken. We hopen dat het stimulerend gaat werken. Als de halve Heuvel Galerie wel een sticker op het raam heeft, hopen we dat de andere helft daar ook zijn best voor gaat doen”, zegt Yvonne Blankwater, projectleider namens de gemeente. De plannen worden uitgewerkt samen met COS Oost-Brabant, de Wereldwinkel en stichting Duurzaam Eindhoven.

De gemeente zelf herschrijft het handboek voor inkopen. Met het Eindhovens Platform Evenementen is afgesproken om ‘fairtrade’ te stimuleren. Het Folkwoodsfestival is hierin een voortrekker. De aanpak van dat festival, met een checklist, is deze zomer al onder vijftien evenementen in de stad verspreid. In totaal zijn in het platform tachtig evenementen vertegenwoordigd. Als ze kiezen voor een duurzame aanpak, kunnen ze volgend jaar (extra) subsidie van de gemeente krijgen. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet duidelijk.

Een ander onderdeel is een project van drie jaar in Zuid-Afrika voor jonge Eindhovense ondernemers. Het is bedoeld om ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ te bevorderen.

Een bekende Nederlander moet het gezicht worden van een wervingscampagne onder startende ondernemers. “We willen zo een breder draagvlak voor fairtrade en duurzaamheid in de stad creëren. Dat doe je niet met ‘koop eerlijke producten’-posters. Dat is belerend”, zegt Joost van der Burgt van het COS.