24 procent van de Nederlandse bedrijven ziet mogelijkheden op het gebied van circulaire economie en wil daarin investeren. Daarbij geldt dat hoe groter het bedrijf, des te meer mogelijkheden het ziet om te investeren in de circulaire economie. Dat blijkt uit De Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met het onderzoeksbureau GfK.

Een kwart van de bijna 2300 ondervraagde bedrijven geeft aan mogelijkheden te zien om te investeren in een zogenaamde circulaire economie, waarbij het hergebruik van producten centraal staat. De bedrijven die geïnteresseerd zijn in een meer milieubewuste werkwijze, denken daarbij vooral aan hergebruik en recycling van bedrijfsmiddelen. “Ook kijkt men verder dan de eigen zaak: bedrijven willen bijvoorbeeld aankopen doen en dus delen met andere ondernemingen of klanten adviseren over hergebruik van materialen,” zegt Stephan van Beek, voorzitter van NVL.

gfk1

Term circulaire economie niet overal bekend 

Opvallend is dat de helft van de ondervraagden (53 procent) aangeeft nog nooit van het begrip circulaire economie gehoord te hebben. Slechts 5 procent geeft aan er volledig bekend mee te zijn. Vooral bij de eenmanszaken is de term nog vrij onbekend. Zo geeft 56 procent van die bedrijven aan niet te weten wat er met het begrip wordt bedoeld.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 40 procent van alle respondenten de ontwikkelingen rondom duurzame maatregelen volgt en hierin wil investeren als ze gangbaar worden. “Dit betekent dat businessmodellen de komende jaren in snel tempo vernieuwen. Een fabrikant of reseller krijgt meer oog voor het terughalen van het object na de gebruiksperiode met als doel de grondstoffen opnieuw te gebruiken”, zegt Van Beek. “Om die reden verwacht ik ook meer inzet van leasing, juist omdat de fabrikant of reseller grip houdt op het object. Op die manier kan leasing bijdragen tot hergebruik van grondstoffen en objecten, en dus tot een beter milieu.”

Download de ‘Rapportage De Nederlandse Investeringsmonitor 2015