Welke boodschap heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven voor de plasticindustrie? Hoe kijkt Diederik Gommers aan tegen gebruik van plastic in de zorg? En wat kan de industrie volgens Bernard Wientjes doen aan zwerfafval? Deze en nog meer vragen staan centraal tijdens de eerste webcast van Future Proof Plastics op maandag 2 november. De industrie initieert een rondetafelgesprek waarbij externe deskundigen in discussie gaan over de toekomstbestendigheid van plastics.

Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland, initiatiefnemers van Rethink, hebben elf belangrijke vertegenwoordigers uit de politiek, NGO’s, wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven uitgenodigd om hun visie te delen op de toekomstbestendigheid van kunststof en rubber. Voor- en tegenstanders van plastic zitten aan tafel. Onder leiding van tafelheer Maarten Bouwhuis gaan zij met elkaar in discussie over de verduurzaming van de rubber- en kunststofindustrie en haar producten.

Wie houden de branche de spiegel voor?

Bernard Wientjes (voorzitter VNCI), Kim Ragaert (Universiteit Gent), Peter Hein van Mulligen (CBS), Anne Koudstaal (Plastic Road), Patrick van Baal (Friesland Campina), Suzanne Kröger (Groen Links), Eddy van Hijum (Gedeputeerde Overijssel), Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu), Sandra Onwijn (ministerie I&W), Mark van Loon (Pipelife) en Mark Vester (SABIC/PCEP) zijn deze dag te gast aan onze rondetafel. Zij reageren onder andere op uitspraken van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Sandra Phlippen (ABN AMRO), Diederik Gommers (NVIC), Marjan Minnesma (Urgenda) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW). Deze experts zijn voorafgaand aan Future Proof Plastics geïnterviewd. Bekijk hier alvast enkele interviews.

Digitaal én toch netwerken met elkaar

De live uitzending vanuit de Fokker Terminal start op 2 november om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Deelnemers loggen in op de eigen computer, bekijken de discussie aan tafel, kunnen vragen stellen, ervaringen delen en meediscussiëren. Na het event is het mogelijk om digitaal te ‘blijven hangen’ om te netwerken met branchegenoten. Dit is mogelijk via het speciale interactieve eventplatform.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zicht eenvoudig aanmelden. Zij ontvangen voorafgaand aan het seminar een persoonlijke link om toegang te krijgen tot de webcast van Future Proof Plastics op 2 november tussen 10.30 en 12.00 uur. Het is mogelijk om het eigen profiel aan te vullen en te zien wie er nog meer deelnemen. Via de chat kunnen deelnemers vragen stellen en contact leggen met andere aanwezigen.

Over Rethink

Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland. Daar behoren ook de rubber- en composietindustrie, de producenten en de kunststofrecyclers toe. Het doel is om als innovatieve branche continu te werken aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. Kijk voor meer informatie op www.rethinkplastics.nl.