Voor het vijfde achtereenvolgende jaar behoort KPN tot de wereldtop op het gebied van klimaatbeleid en transparante rapportage daarover. KPN heeft het maximaal aantal punten behaald bij het CDP. Dit is een collectief van 822 investeerders met een belegd vermogen van $95 biljoen. ‘Ik ben er trots op dat onze inspanningen opnieuw erkend worden’, reageert Eelco Blok, CEO van KPN. ‘Als KPN staan we midden in de samenleving en willen we een bijdrage leveren aan de vergroening van Nederland. Dat doen we niet alleen door zelf klimaatneutraal te zijn. Door het ontwikkelen en inzetten van slimme ICT-producten en diensten kunnen we ook onze klanten helpen energie te besparen.’

cdp2015

5500 bedrijven

Het CDP (voormalig Carbon Disclosure Project) doet jaarlijks onderzoek naar de energie- en klimaatdoelstellingen van inmiddels 5500 grote bedrijven wereldwijd. De uitkomsten in het rapport zijn gebaseerd op energieverbruik, reductiedoelstellingen en strategie. Ook wordt gemeten hoe organisaties CO2-uitstoot en klimaatverandering tegengaan, de kansen die ze zien om daar producten en diensten voor te ontwikkelen, en hoe transparant ze daarover rapporteren.

Keer op keer verbeteren

Het CDP verscherpt elk jaar de criteria omdat de prestatie-indicatoren meegroeien met de ontwikkelingen en de kennis over klimaat. KPN weet al vijf jaar de score jaar op jaar te verhogen en behaalt dit jaar het maximale aantal van 100 punten. Vorig jaar stond de teller nog op 99 punten.

Energiemanager bij KPN, Marga Blom: ‘We mogen er trots op zijn dat het KPN lukt om het absolute energieverbruik al sinds 2010 elk jaar te laten dalen, ondanks dat het gebruik van onze netwerken en datacentra in die periode sterk is gegroeid. Dit lukt alleen als je doorlopend innoveert en je prestaties verbetert.’

Verschillende ‘groene’ onderzoeken

Vorige maand werd bekend dat KPN dit jaar voor het vierde achtereenvolgende jaar genoteerd staat in de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index. Daarmee behoort KPN volgens onafhankelijke experts tot de negen duurzaamste telecombedrijven ter wereld. Het CDP geeft investeerders inzicht in het energieverbruik van bedrijven. Voor hen is het van groot belang om te weten wat klimaatverandering betekent voor de bedrijven waarin ze investeren.

Marga Blom: ‘Het CDP is een pure “klimaat”-benchmark. De Dow Jones ranking kijkt ook naar andere duurzaamheidsaspecten, zoals people, planet, profit. In Nederland scoorden we ook hoog bij Rank a Brand en bij de Hivos-ranking over gebruik van duurzaam opgewekte stroom.’